طـــراحی و ساخــت دستــگاه هـای جــداسازی گاز – مایع ، گاز – جامد ، مایع – جامد ۷۱ ص

Word2007

مقدمه    

استحصال یک گونه­ی شیمیایی از نمونه­ های طبیعی یا آزمایشگاهی به منظور آنالیز یا کاربرد داروئی،  خوراکی و صنعتی آنها مستلزم حذف سایر گونه ­های شیمیائی همراه در داخل نمونه است. به بیان دیگر همواره لازم است که گونه­ی شیمیایی مورد نیاز خالص­سازی شده سپس برای اهداف نامبرده مورد استفاده قرار گیرد. کلیه­ی اعمال و فرایندهای فیزیکی یا شیمیایی که در این راستا به­کار می­روند،­ به­­نام روش­های جداسازی نامیده می­شوند. از روش­های جداسازی می­توان ته­نشینی، نوبلورسازی، انجماد، تبخیر، تقطیر، استخراج مایع- مایع، استخراج فاز جامد، استخراج قطره­ای، میکرواستخراج با فاز جامد، استخراج با گاز، مبادله­ی یونی، جذب سطحی، کروماتوگرافی، الکتروکروماتوگرافی، الکترودیالیز، دیالیز و … نام برد. استخراج مایع- مایع به طور گسترده‌ای به عنوان یک تکنیک پیش­تیمار برای جداسازی و پیش­تغلیظ آنالیت در نمونه‌های آبی برای ترکیبات آلی و معدنی استفاده می‌شود. با این وجود این تکنیک دارای چندین نقطه­ضعف از جمله تشکیل امولوسیون، استفاده از حجم زیاد حلال، گرانی روش و دشواری در اجرای روش می‌باشد. از این رو نیاز به دسته­بندی نمودن استخراج مایع- مایع شد.     تلاش­های مستمر برای استفاده از روش استخراج مایع مایع که نیاز به حجم کم استخراج­کننده و تعداد مراحل کمتر داشته باشد منجر به ایجاد سه روش زیر شد:

۱)                       میکرواستخراج قطره­ی تنها

۲)                       میکرواستخراج فاز مایع با فایبرتوخالی

۳)                        میکرواستخراج مایع- مایع پخشی

     ۱­- استخراج با فاز جامد

این روش برای اولین بار در سال  ۱۹۵۰ برای آنالیز آنالیت­های آلی در آب انجام شد که در این روش از کربن­ها به عنوان جاذب و از حلال­های آلی به عنوان فاز شویشی­ استفاده شده است. شکل۱ تغییرات بازداری آنالیت بر نیروی یونی حلال را نشان می­دهد. مکانیسم استخراج با فاز جامد همانند استخراج مایع- مایع می­باشد. استفاده­ی ستون­های تجارتی استخراج با فاز جامد در سال ۱۹۷۰ معرفی شد، که شمایی از آن در شکل۲ نشان داده شده است. از آن زمان این روش به سرعت رشد کرده و به طور موفقیت­­آمیزی از فازهای سیلیکاژل پیوندی نیز به عنوان جاذب استفاده شده است. این روش یکی از محبوب­ترین روش­های پیش­ تغلیظ نمونه می­باشد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

۱

استخراج با فاز جامد

۱

دلایل جایگزینی استخراج با فاز جامد با استخراج مایع – مایع

۲

انواع فاز های جامد

۵

کاربرد های استخراج با فاز جامد

۷

عوامل موثر بر استخراج با فاز جامد

۸

پارامترهای بهینه سازی کردن میکرو استخراج با بافز جامد

۱۰

انواع روش های نمونه برداری

۱۲

سنیتیک میکرواستخراج با فاز جامد

۱۶

تاثیر پتانسیل کاربردی در بازده الکتور – میکرو استخراج با فاز جامد

۲۰

ارزیابی انتخاب پذیری روش

۲۵

نتیجه

۲۷

عوامل موثر بر استخراج و جداسازی نقطه ابری

۳۲

انواع روش های میکرواستخراج با قطره

۳۵

میکرو استخراج قطره ی تنها به صورت مستقیم

۳۶

میکرو استخراج مایع – مایع

۳۸

کاربرد روش میکرو استخراج با جریان پیوسته

۴۲

میکرو استخراج قطره ی آلی شناور تجمعی

۴۳

میکرو استخراج فاز مایع با هالوفایبر

۴۴

انواع روش های میکرو استخراج مایع با فایبر توخالی

۴۵

میکرو استخراج ( جداسازی) مایع – مایع پخشی

۴۸

مقایسه ی میکرو استخراج مایع مایع پخشی از نظر زمان استخراج

۵۱

استخراج ( جداسازی ) مایع – گاز / روشهای جدا کردن مایع

۵۵

استخراج مایع – جامد / استخراج سیال فوق بحرانی

۵۶

روشهای استخراج گاز

۶۱

فضای فوقانی لایه ی نازک

۶۲

منابع

۶۳

نوشته طـــراحی و ساخــت دستــگاه هـای جــداسازی گاز – مایع ، گاز – جامد ، مایع – جامد ۷۱ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.