دانلود مقاله خط مونتاژ موتور نیسان

 

دانلود مقاله خط مونتاژ موتور نیسان

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

 

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تعداد صفحات : ۸۸     فرمت :   word

 

 

مقدمه:
شرکت نامکو مونتاژ کننده انواع موتور مورد نیاز شرکت مگاموتور می‌باشد که اقدام به استقرار استاندارد ۱۶۹۴۹ ISO/TS جهت محصولات خود نموده است لذا مدیریت محترم عامل شرکت نامکو استقرار و پیاده سازی این استاندارد را از برنامه‌های استراتژیکی شرکت معرفی نموده‌اند.
استقرار این استاندارد بعهده نماینده مدیریت می‌باشد.
۲- معرفی استاندارد ۱۶۹۴۹ ISO/TS:
این استاندارد، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و خاص صنایع خودروسازی است.
الزامات این استاندارد مکمل الزامات و یا خواسته‌های مشخص شده برای محصول است هدف از این استاندارد تکوین یک سیستم مدیریت کیفیت به منظور ایجاد بهبود مداوم تاکید بر جلوگیری از شکست، کاهش انحرافات و تلفات در زنجیره تامین است. این استاندارد دیدگاه فرآیند گرایی دارد، بدین معنا که برای کارکرد اثر بخش یک سازمان فعالیت‌های مختلفی انجام می‌پذیرد که با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند فعالیتی که با استفاده از منابع و با مدیریت آن ورودی‌ها را به خروجی‌ها تبدیل می‌کند به عنوان فرآیند در نظر گرفته می‌شود. بکارگیری سیستمی از فرآیندها در درون یک سازمان همراه با مشخص کردن و تعامل این فرآیندها و مدیریت نمودن آنها رویکرد فرآیندگرا نامیده می‌شود.
استاندارد ۲۰۰۲: ۱۶۹۴۹ ISO/TS شامل هشت بند اصلی می‌باشد که عبارتند از:
۱- هدف و دامنه کاربرد.
۲- مراجع قانونی.
۳- اصطلاحات و تعاریف.
۴- سیستم مدیریت و کیفیت.
۵- مسئولیت مدیریت.
۶- مدیریت منابع.
۷- پدیدآوری محصول.
۸- اندازه‌گیری و تحلیل و بهبود.
۳- خلاصه‌ای از گزارش:
گزارش فوق برای خط مونتاژ موتور نیسان نوشته شده است که متشکل از چندین ایستگاه اصلی و فرعی می‌باشد.
بدین صورت که در هر کدام از ایستگا‌ه‌ها قطعه‌ای از موتور مونتاژ شده و در پایام خط تولید موتور تکمیل و به اتاق تست برده می‌شود.
یادآوری می‌شود که موتور نیسان برای مدل‌های متفاوتی مونتاژ می‌شود مانند ۱۴۰٫ ۱۶۰ . ARIC .

ایستگاه: شستشو و بادگیری
دستورالعمل
۱) باز کردن شمع پلاستیکی پالت بلوک سیلندر
توجه:
۱- کنترل بلوک از نظر زنگ زدگی
۲) برداشتن بلوک سیلندر توسط بالا بر و فیکسچر مخصوص و استقرار بر روی رولر خط تولید
توجه:
۱- کنترل سطوح دیگر بلوک از نظر زنگ زدگی .
۲- کنترل بلوک از نظر شکستگی و کامل بودن مجموعه و عدم شکستگی قلاویز در رزوه‌های سطح محل نصب سینی جلو.
۳- کنترل پیستون از نظر داشتن گریدپیستون وگرید میل لنگ.
۴- کنترل فیکسچر بلند کردن بلوک.
۳) جازدن جت روغن زنجیر موتور و کورکن روغن (با ابزار مخصوص) جلوی سیلندر ( در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد)

توجه:
۱- اطمینان از سوراخ بودن جت روغن زنجیر موتور.
۲- جت روغن زنجیر موتور و کورکن جلوی سیلندر پس از مونتاژ باید هم سطح بلوک یا یک میلی متر داخل تر از سطح بلوک سیلندر باشد( mm1-0)
۳- کنترل ابزار جازدن کورکن روغن
۴- جازدن دو عدد پین موقعیت سینی جلوی سیلندر در جلوی سیلندر (با ابزار مخصوص)
توجه:
۱- اطمینان از صحت جازدن پین موقعیت بطوریکه پین به اندازه mm 7-4 از سطح بلوک بیرون قرار گیرد.
۲- کنترل ابزار جازدن پین موقعیت جلوی سیلندر
تذکر:
جهت آماده سازی مجموعه پیستون مطابق با گرید سیلندر گرید پیستون های بلوک در برگه ثبت گرید پیستون نوشته و به ایستگاه فرعی پیستون داده می شود.
۵) برگرداندن بلوک سیلندر بطوریکه سطح کارتل به سمت بالا قرار گیرد. (سمت عقب بلوک به سمت دستگاه شستشو باشد.)
۶) قرار دادن فاصله اندازه بلوک در قست کپه ۱ (کپه جلوی بلوک)
۷) انتقال دادن بلوک سیلندر به داخل دستگاه شستشو.
توجه:
۱- قبل از اینکه بلوک سیلندر و قطعات دیگر به دستگاه شستشو منتقل گردد لازم است که دمای مایع شستشو باشد.
تذکر: جهت تمیز شدن قطعات شستشو مطابق با جدول زیر محلول و مایع شستشو باید تهیه شود.
مواد مصرفی مقدار مصرف
LUNOXMA2%3 SOLUTION 45kg 1200 دستگاه
با مواد مصرفی مطابق با لیست اعلام شده واحد مهندسی
۸) بعد از شستشوی بلوک باید آن را باد گرفت
توجه:
۱- قطعات باید کاملا خشک و تمیز شود.
۹) جازدن مجموعه ساچمه ای روغن با (ابزار مخصوص) در محفظه فیلتر روی بلوک سیلندر ( در صورتیکه بلوک سیلندر به صورت مجموعه نباشد.)
توجه:
۱- اطمینان از صحت مونتاژ مجموعه ساچمه روغن
۲- کنترل ابزار مخصوص جازدن مجموعه ساچمه روغن
۱۰) مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر (ابزار مخصوص) با گشتاور kgm5/2 -1/2( درصورتیکه بلوک سیلندر به صورت مجموعه نباشد.)
توجه:
۱- اطمینان از صحت مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر روغن
۲- کنترل ابزار مخصوص مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر روغن
۱۱) مونتاژ لوله رابط بخاری بر روی بلوک سیلندر ( ابزار مخصوص) با گشتاور kgm 2/5-4/3 (در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد.)
تذکر: لازم است که هنگام مونتاژ باید رزوه لوله رابط آب را لاکتایدازد.
نوع مواد مصرف واحد مصرف
TB1215 gr2/0
توجه:
۱- اطمینان از صحت مونتاژ لوله رابط آب
۱۲) جازدن کورکن عقب (ابزار مخصوص) در سمت عقب سیلندر ( در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد)
توجه:
۱- اطمینان از صحت مونتاژ کورکن عقب بطوریکه کورکن به اندازه mm 1-0 از سطح بلوک داخل تر باشد.
۲- کنترل ابزار جازدن کورکن عقب
** در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه کامل باشد لازم است کلیه پارامترهای کنترلی اعلام شده بندهای ۳-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳- توسط اپراتور چک و بازبینی گردد.
۱۳) بازکردن شمع پلاستیکی پالت میل لنگ
توجه:
۱- کنترل میل لنگ از نظر زنگ زدگی
۱۴) گذاشتن پالت حمل میل لنگ بر روی رولر
۱۵) برداشتن میل لنگ وگذاشتن در داخل حمل میل لنگ
توجه:
۱- کنترل دقیق میل لنگ از نظر زنگ زدگی و در صورت مجموعه بودن کنترل قطعات مونتاژ شده.
۱۶) انتقال پالت حمل میل لنگ به داخل دستگاه شستشو
۱۷) پس از شستشو بادگیری میل لنگ ها
توجه:
۱- میل لنگ باید کاملاً خشک و تمیز باشد.
۱۸) برداشتن مانیفولد دود و در دو گذاشتن بر روی رولر دستگاه شستشو
۱۹) پس از شستشو برداشتن ماینفولد دود از رولر شستشو و انتقال به پالت
۲۰) بادگیری مانیفولد دود پس از شستشو
توجه:
۱- کنترل قطعه از نظر زنگ زدگی
۲- در موقع گذاشتن مانیفولد دود در پالت و یا رولر شستشو باید دقت شود که پیچ های دو سر رزوه دفرمه نگردد.
۳- در موقع گذاشتن مانیفولد دود پالت لازم است در لابلای مانیفولدها مقوا و یا جدا ساز قرار داده شود.
۴- کنترل مانیفولد دود از نظر تمیزی و خشک بودن
** شستشوی قطعات ذیل قبل از مونتاژ الزامی می باشد.
۱- مجموعه پیستون و رینگها (در صورتیکه پیستون CKD باشد)
۲- مجموعه فلایویل (در صورتیکه که فلایویک قطعات CKD باشد.) قطعات منفصله خرید
خارجی
توجه:
۱- کنترل میل لنگ از نظر کثیف بودن رور نالها و زنگ زدگی در قسمت ژور نالها، در صورت کثیف بودن سریعاً به اپراتور ایستگاه شستشو اطلاع و قطعه کثیف با کهنه تمیز و یا به ایستگاه شستشو منتقل شود.
۱) مونتاژ نمودن بوش مسی ته میل لنگ با ابزار مخصوص

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه: ۵
ایستگاه: شستشو و بادگیری ۷
ایستگاه: فرعی پیش مونتاژ ۱۵
ایستگاه: فرعی سرسیلندر ۱۵
مرحله: فیلرگیری، مونتاژ پیچ دو سر رزوه ۲۱
نکات کنترلی: ۲۲
ایستگاه: میل لنگ و یاتاقان‌گذاری ۲۲
مرحله: یاتاقان‌گذاری کپه‌های ثابت و بلوک سیلندر ۲۲
مرحله مونتاژ: نگهدارنده صافی روغن (ضربه گیر) ۲۴
مرحله مونتاژ: میل لنگ و کاسه نمد بر روی بلوک سیلندر ۲۵
ایستگاه: حکاکی ۲۸
مرحله مونتاژ: حکاکی ۳۰
مرحله مونتاژ: ثبت اطلاعات ۳۰
ایستگاه: پیستون ۳۱
مرحله مونتاژ: مجموعه پیستون روی بلوک ۳۱
ایستگاه: کپه شاتون ۳۲
مرحله مونتاژ: کپه شاتون ۳۲
ایستگاه: پایه دینام ۳۴
مرحله مونتاژ: پین قرار  سینی عقب و کورکن روغن عقب سیلندر ۳۴
مرحله مونتاژ: لوله مکنده فیلتر روغن ۳۴
مرحله مونتاژ: پایه دینام ۳۵
مرحله مونتاژ: دسته موتور راست ۳۵
ایستگاه: سر سیلندر ۳۶
مرحله مونتاژ : سر سیلندر و پین موقعیت بر روی بلوک سیلندر ۳۶
مرحله مونتاژ: لوله بخار روغن -لوله راهنمای گیج روغن ۳۸
ایستگاه: زنجیر سفت کن ۳۹
مرحله مونتاژ : انتقال بلوک به ایستگاه زنجیر سفت کن ۳۹
مرحله مونتاژ : قاب زنجیر راست و چپ – مجموعه زنجیر سفت کن ۴۰
مرحله مونتاژ : واشر روغن برگرداندن، بوش خارج از مرکز پمپ بنزین ۴۳
مرحله مونتاژ: واشر سینی جلو ۴۴
ایستگاه : سینی جلو ۴۴
مرحله مونتاژ : درپوش جلو – پایه تنظیم دینام – لوله وکیوم ۴۴
ایستگاه: کارتل روغن – صافی روغن ۴۸
مرحله مونتاژ: پولی واتر پمپ – پولی میل لنگ ۴۸
مرحله مونتاژ : صافی روغن ۴۸
مرحله مونتاژ: بستن پیچ پولی واتر پمپ ۴۹
مرحله مونتاژ : کارتل ۴۹
مرحله مونتاژ: گوشواره ای جلو ۵۰
ایستگاه : پمپ بنزین ۵۱
مرحله مونتاژ : واشرگذاری ۵۱
مرحله مونتاژ : مجموعه پمپ بنزین ۵۲
مرحله مونتاژ : مونتاژ فیلتر روغن ۵۲
مرحله مونتاژ : اتصال شیلنگ آب به سه راهی آب و لوله ورودی آب ۵۳
ایستگاه: سینی عقب – فلایویل ۵۴
مرحله مونتاژ : سینی عقب – فلایویل ۵۴
ایستگاه : مانیفولد هوا ۵۵
ایستگاه: مانیفولد دود ۵۶
مرحله مونتاژ : درپوش مانیفولد دود ۵۷
مرحله مونتاژ : شیلنگ بنزین ۵۹
ایستگاه: دلکو ۶۰
مرحله مونتاژ : ترک گیری پیچهای سرسیلندر ۶۰
مرحله مونتاژ : دلکو ۶۰
مرحله مونتاژ: ایمنی سینی عقب – فلایویل – دلکو ۶۱
مرحله مونتاژ: شیلنگ پمپ بنزین ۶۱
مرحله مونتاژ : اتصال شیلنگ آب به سه راهی آب و لوله ورودی آب ۶۲
مرحله مونتاژ : مونتاژ دینام و محکم کردن پیچهای براکت دینام ۶۲
مرحله مونتاژ : مونتاژ اویل پمپ ۶۳
مرحله مونتاژ: مونتاژ دینام و محکم کردن پیچهای براکت دینام ۶۴
مرحله مونتاژ :‌پیچ مجموعه لوله بخار روغن ۶۵
ایستگاه : دیسک و صفحه کلاچ ۶۵
مرحله مونتاژ : مجموعه صفحه و پوسته کلاچ و اندازه گیری ترک پیچها ۶۵
مرحله مونتاژ : گوشواره ای جلو ۶۶
ایستگاه: درب سوپاپ ۶۷
مرحله مونتاژ: در پوش سوپاپ ۶۷
مرحله مونتاژ: وایر چینی ۶۸
ایستگاه: تغذیه روغن ۶۸
مرحله مونتاژ: شارژ روغن ۶۹
ایستگاه: فرعی سینی جلو ۷۰
مرحله مونتاژ: کاسه نمد و قطعه تنظیم تایم و پایه دلکو بر روی در پوش جلو ۷۱
مرحله مونتاژ: پین موقعیت واتر پمپ و واتر پمپ بر روی در پوش جلو ۷۲
مرحله مونتاژ: لوله ورودی آب به سینی جلو ۷۳
ایستگاه: فرعی مانیفولد هوا ۷۳
مرحله مونتاژ: (مجموعه مانیفرلد) ۷۳
ایستگاه : تست و تعمیرات ۷۹
مرحله مونتاژ : تست نهایی ۷۹
مرحله مونتاژ: تعمیرات ۸۳

 

نوشته دانلود مقاله خط مونتاژ موتور نیسان اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

میکروفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی

میکروفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تعداد صفحات : ۷۰     فرمت :   word

 

 

میکروفیلتراسیون
میکروفیلتراسیون: یکی از فرآیندهای مهم غشایی می‌باشد که نیروی محرکه آن اختلاف فشار است. این روش برای جداسازی ذرات ۲/۰ الی ۲۰ میکرون به کار می‌رود.دراین روش معمولاً مواد معلق کلوئیدی جدا می‌شود و مواد حل شده و ذرات ماکرو مولکول عبور می‌کند. از این روش برای جداسازی باکتریها، مواد معلق و مواد پلیمری استفاده می‌شود.
غشای پلیمری
از مهمترین خصوصیات ساختاری یک غشاء، طبیعت شیمیایی آن است. طبیعت شیمیایی هر غشاء شامل حضور گروه‌های مولکولی، ساختار میکروبلوری آن، آمار حفره‌ها (اندازه حفره، توزیع اندازه حفره و دانسیته و حجم‌خالی) و میزان تقارن ساختاری آن می‌باشد. مهمترین خصوصیات هر غشا از نظر عملکرد در یک سیستم جداسازی، تراواش‌پذیری و گزینش‌پذیری غشا می‌باشد.
تاریخچه
پیش از سال ۱۹۶۰، بیشتر علایق در زمینه تحقیق پیرامون غشاء در حد مطالعات و پژوهش‌های آکادمیک بود. نیترات سلولز، اولین پلیمر سنتزی یا نیمه‌سنتزی بود که توسط Schoenbein در سال ۱۸۴۶ مورد مطالعه قرار گرفت. این پلیمر در سال ۱۸۶۹ به صورت تجاری تولید شد. در سال ۱۸۵۵، فیک غشاهای از جنس نیترات سلولز را در مطالعه کلاسیک خود به نامUeber Diffusionبه کار برد. در سال ۱۸۶۰، شوماخر لوله آزمایش را در محلول نیترات سلولز فرو برد و اولین غشا لوله‌ای را ارائه کرد.
بین سال‌های ۱۹۱۵ و ۱۹۱۷، Brown، گروهی از غشاهای نیترات سلولز را با متورم کردن لایه متراکم در محلول آب- الکل و در غلظت‌های مختلف تولید نمود. همچنین او اولین فردی بود که استات سلولز را برای غشا پلیمری به کار برد. Zsigismondy و Elford دو سری از غشاهای متخلخل نیترات سلولز را تولید کردند که این عمل پایه ایجاد اولین غشاهای میکروفیلتراسیون تجاری در سال ۱۹۲۷ در آلمان شد.
دوره طلایی غشاشناسی در سال ۱۹۶۰ با ابداع اولین غشا اسمزمعکوس از جنس استات سلولز توسط لوئب و سوریراجان آغاز شد که این پیشرفت حاصل همسو کردن دو زمینه تحقیقاتی و تجاری بود، اولی در نمک‌زدایی با اسمزمعکوس و بعدی در دیگر فرایندها و کاربردهای غشا بود.
در طی این دوران، پیشرفت‌های مهمی در هر زمینه‌ای از غشاشناسی صورت گرفت که از جمله این پیشرفت‌ها در کاربردهای غشا، ابزار تحقیق، فرایندهای تشکیل غشا، ساختار فیزیکی و شیمیایی، پیکربندی‌ها و بسته‌بندی غشاها می‌باشد.

در ایران این فناوری نخستین بار در سال ۱۳۸۴ توسط متخصصان شرکت پارسیان پویا پلیمر تولید شد.
پلیمرهای مورد استفاده در غشاهای پلیمری
غشاها را می‌توان از مواد مختلفی ساخت. به‌عنوان اولین طبقه‌بندی، غشاها را می‌توان به دو گروه غشاهای بیولوژیکی و سنتزی تقسیم نمود. غشاهای بیولوژیکی برای زندگی بر روی زمین ضروری هستند. هر سلول زنده با یک غشا احاطه شده‌است، اما این غشاها اساسا از نظر ساختار و عملکرد با غشاهای سنتزی متفاوت هستند. غشاهای سنتزی را می‌توان در دو گروه زیر تقسیم‌بندی نمود:

۱) غشاهای آلی (پلیمری) ۲) غشاهای غیرآلی.
براساس تقسیم‌بندی غشاها براساس ساختار آن (که در بخش روش‌های ساخت غشا ارائه شد) غشاهای متخلخل را می‌توان در فرایندهای اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون استفاده کرد و غشاهای غیرمتخلخل (چگال) را می‌توان در فرایندهای جداسازی گازها و تراوش تبخیری به‌کار برد. دلیل این تقسیم‌بندی، نیاز متفاوت برای استفاده از پلیمرها به‌عنوان غشا می‌باشد. برای غشاهای متخلخل اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون، انتخاب جنس غشا براساس احتیاجات فرایندی (ساخت غشا)، تمایل سیستم به گرفتگی و پایداری حرارتی و شیمیایی غشا می‌باشد. اما برای پلیمرهایی که در غشاهای غیرمتخلخل جداسازی گاز و تراوش تبخیری استفاده می‌شوند، انتخاب نوع پلیمر مستقیماً عملکرد غشا را (گزینش‌پذیری و شار عبوری) تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین انتخاب جنس غشا در افزایش بهره‌وری سیستم امری مهم وضروری به نظر می‌رسد.
به عنوان نمونه در جدول ۱ لیستی از پلیمرهایی که در غشاهای میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون مورد استفاده قرار می‌گیرند ارائه شده‌است. همچنین در جدول (۲) لیستی از پلیمرهای مصرفی در ساخت غشاهای جداسازی گاز آورده شده‌است.

 

پروژه دارای نتیجه گیری و منابع می باشد .

 

 

نوشته میکروفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

گزارش کارآموزی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

گزارش کارآموزی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

 

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تعداد صفحات : ۲۹     فرمت :   word

 

 

آشنایی با شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

تاریخچه

یکی از شرکتهای مهم فرعی تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران است که با تولید متوسط ۷۴۰ هزار بشکه نفت در روز سهم عمده ای در تأمین درآمدهای اقتصادی کشور دارد.
اداره مرکزی این شرکت از حیث جغرافیایی در استان کهکیلویه و بویراحمد واقع شده ، لیکن تأسیسات شرکت در چهار استان خوزستان ، بوشهر ، کهکیلویه و بویراحمد و فارس قراردارد. همین ویژگی ، موقعیت این شرکت را در بین سایر شرکتها ممتاز ساخته است.

اهداف
شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران مسئولیت تولید صیانت شده از ۱۸ میدان نفتی را با استفاده از ۶۵۴ حلقه چاه ، ۱۰ واحد بهره برداری ، ۳ کارخانه نمکزدایی ، ۱۱ ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز ، ۳ مجتمع بزرگ گاز و گاز مایع شامل کارخانه گاز و گازمایع – ۹۰۰ پازنان – ۲ و پالایشگاههای گاز و گاز مایع – ۱۲۰۰ گچساران و ۱۳۰۰ بی بی حکیمه ، سیستم تولید و تزریق گاز پازنان/گچساران ، سیستم گاز آغارودالان مشتمل بر۱۲ دستگاه ، شیرگاه و لخته گیر مایع ، ۵ واحد آزمایشگاه شیمیایی ، ۵ واحد آبرسانی ، ۷۰ مجموعه تفکیک گرسرچاهی، ۲ مجموعه تفکیک و تقویت فشار سرچاهی ، ۳ ایستگاه برق و حدود ۶۲۴۷ کیلومتر خط لوله ۴ تا ۴۲ اینچ را برعهده دارد. این شرکت ۱۳ مخزن در مدار دارد که عمده تولید نفت به ترتیب از مخازن گچساران ، بی بی حکیمه و رگ سفید – ۲ صورت می گیرد. مخازن بینک ، گلخاری ، نرگسی ، چلینگر، پازنان – ۲ سیاهمکان ، گرنگان ، سولابدر، رودک و خویز نیز به ترتیب چهارمین تا سیزدهمین مخزن در مدار این شرکت محسوب می شوند. علاوه براین مخازن، کیلورکریم، زاغه ، چهار بیشه ، منصور آباد و کوه کاکی جمعاً با ظرفیت مجاز تولید ۱۸ هزار بشکه در روز ، بعنوان مخازن برنامه شده این شرکت تلقی می شوند.
تولید نفت
براساس سیاست گذاری های کلان وزارت نفت و برنامه ارائه شده شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ظرفیت تولید مؤثر(PGR) این شرکت در سال ۱۳۸۵ ، روزانه ۷۰۷ بشکه اعلام گردیده که با رعایت تولید صیانتی از مخازن ، میانگین تولید واقعی این شرکت طی نیمه اول سال ۸۵ حدود ۵/۷۵۴ هزار بشکه در روز بوده است.

تولید و تزریق گاز
براساس مطالعات انجام شده بیشترین بازیافت از مخازن گچساران و بی بی حکیمه زمانی میسر خواهد بود که تزریق گاز در این مخازن انجام پذیرد و در این راستا از سال ۱۳۵۶ تاکنون گاز گنبدلی مخزن پازنان پس از فراورش در کارخانه گاز و گاز مایع – ۹۰۰ از طریق خط لوله ۲۶ اینچ انتقال گاز در میدان گچساران تزریق می گردد که در نیمه اول سال ۱۳۸۵ روزانه حدود ۱/۲۹۷ میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت مخزن گچساران جمع آوری شده که پس از فراورش در ۴ ایستگاه تقویت فشار ضعیف و مایع گیری و شیرین سازی در پالایشگاه گاز وگاز مایع -۱۲۰۰ ، ۵/۱۳۷ میلیون فوت مکعب از آن به اضافه ۲/۷۰۰ میلیون فوت مکعب گازگنبدی پازنان در ۱۷ حلقه چاه تزریق شده است. در مخزن بی بی حکیمه نیز از آبان ماه سال ۱۳۷۴ تزریق گاز آغاز گردیده که طی نیمه اول سال ۸۵ روزانه حدود ۳۱/۱۷۸ میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت میادین رگ سفید و بی بی حکیمه جمع آوری شده و پس از فراورش در ۴ ایستگاه تقویت فشار ضعیف ( ایستگاه رگ سفید – ۱ در شرکت آغاجاری) ، مایع گیری و شیرین سازی در پالایشگاه گاز و گاز مایع -۱۳۰۰ و فشار افزایی در ایستگاه تقویت فشارقوی سیاهمکان ، ۶۷/۵۶ میلیون فوت مکعب از آن به اضافه حدود ۸۳/۷۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز گنبدلی مخزن پازنان در ۴ حلقه چاه تزریق شده است. گاز گنبدی پازنان -۲ نیز تولید و پس از جمع آوری و فراورش در ۲۲ حلقه چاه مخازن گچساران و بی بی حکیمه تزریق گردیده است.
تولید گاز مایع و نفت
علاوه بر تولید نفت وگاز ، گاز مایع و نفتا نیز از دیگر تولیدات با ارزش این شرکت است که در مجتمع های پالایشگاهی گاز و گاز مایع – ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ گچساران و بی بی حکیمه و مجتمع گاز و گاز مایع – ۹۰۰ پازنان -۲ تولید می شود.
شرح وظایف
منطقه نفتخیز گچساران در سالهای ۳-۱۳۰۲ هجری شمسی مورد مطالعه قرارگرفت . درسال ۱۳۱۰ عملیات حفاری برای چندمین بار آغاز شد و پس از حفر چاههای بسیار در لایه آسماری ، بالاخره تولید نفت از مخزن گچساران از سال ۱۳۱۸ هجری شمسی باچاه شماره ۱۳ شروع گردید.
میدان نفتی گچساران در فاصله ۲۲۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز قرارگرفته و شامل سازندهای شکافدار آسماری و بنگستان است. این میدان ، طاقدیسی به طول حدود۷۰ کیلومتر و عرض ۶تا۱۵ کیلومتر دارد. عمده تولید نفت از سازند آسماری این میدان صورت می گیرد که عمدتاً از سنگهای کربناتی تشکیل شده است. اولین چاه بنگستانی که به تولید رسید، چاه شماره ۳۶ بود که بهره برداری از آن از سال ۱۳۴۰ آغاز گردید. تاریخچه بهره برداری از مخزن نشان می دهد که بجز یک دوره کوتاه بین سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ ، تولید از مخزن گچساران همواره ادامه داشته و تولید آن همیشه سیرصعودی داشته است.
شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران
یکی از شرکت های مهم فرعی تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که با تولید متوسط ۷۴۰ هزار بشکه نفت در روز سهم عمده ای در تامین درآمدهای اقتصادی کشور دارد .
اداره مرکزی این شرکت از حیث جغرافیائی در استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده، لیکن تاسیسات شرکت در چهار استان خوزستان ، بوشهر ، کهگیلویه و بویراحمد و فارس قراردارد. همین ویژگی، موقعیت این شرکت را در بین سایر شرکت ها از درجه اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است.

 

تاریخچه و موقعیت
منطقه نفتخیز گچساران در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۲ هجری شمسی مورد مطالعه قرار گرفت . در سال ۱۳۱۰ عملیات حفاری برای چندمین بار آغاز شد و پس از حفر چاههای بسیار در لایه آسماری ، بالاخره تولید نفت از مخزن گچساران از سال ۱۳۱۸ هجری شمسی باچاه شماره ۱۳ آغاز شد.
میدان نفتی گچساران در فاصله ۲۲۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز قرار گرفته و شامل سازندهای شکافدار آسماری و بنگستان بوده که در جهت عمومی شمال غربی ، جنوب شرقی طاقدیسهای میادین نفتی جنوب ایران واقع شده است. این میدان ، طاقدیسی به طول حدود ۷۰ کیلومتر و عرض ۶ تا ۱۵ کیلومتر است. عمده تولید نفت از سازند آسماری این میدان صورت می گیرد که عمدتاً از سنگهای کربناتی تشکیل شده است. اولین چاه بنگستانی که به تولید درآمد ، چاه شماره ۳۶ بود که بهره برداری از آن از سال ۱۳۴۰ آغاز گردید. تاریخچه بهره برداری از مخزن نشان می دهد که بجز یک دوره کوتاه بین سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ ، تولید از مخزن گچساران همواره ادامه داشته و میزان تولید نیز همیشه سیر صعودی داشته است بطوریکه در سال ۱۳۵۳ به حداکثر میزان خود یعنی بالغ بر ۹۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. مطالعات میزان بهره دهی چاهها نشان می دهد که شاخص بهره دهی از ۲ تا بیش از ۵۰۰ پام / بشکه در روز متغیر می باشد، که این اختلاف زیاد بین شاخص بهره دهی چاهها، بیانگر تاثیر شدید سیستم شکافدار و تراکم شکاف ها و نهایتاً برخورد دهانه چاه با شکافها می باشد.

 

مخازن و تأسیسات
شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران مسئولیت تولید صیانت شده از ۱۸ میدان نفتی را با استفاده از ۶۵۴ حلقه چاه ، ۱۰ واحد بهره برداری ، ۳ کارخانه نمکزدائی ، ۱۱ ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز، ۳ مجتمع بزرگ گاز و گازمایع شامل کارخانه گازوگازمایع-۹۰۰ پازنان-۲ و پالایشگاههای گازوگازمایع-۱۲۰۰ گچساران و ۱۳۰۰ بی بی حکیمه، سیستم تولید و تزریق گاز پازنان/گچساران ،‌ سیستم گاز آغارودالان مشتمل بر ۱۲ دستگاه ، شیرگاه و لخته گیر مایع، ۵ آزمایشگاه شیمیائی ، ۵ واحد آبرسانی ، ۷۰ مجموعه تفکیک گر سرچاهی ، ۲ مجموعه تفکیک و تقویت فشار سرچاهی ، ۳ ایستگاه برق و حدود ۶۲۴۷ کیلومتر خط لوله ۴ تا ۴۲ اینچ را برعهده دارد.
این شرکت دارای ۱۳ مخزن در مدار می باشد که عمده تولید نفت به ترتیب از مخازن گچساران با حدود ۴۷۸ هزار بشکه در روز ، بی بی حکیمه با حدود ۱۰۸ هزار بشکه در روز و رگ سفید-۲ با حدود ۶۶ هزار بشکه در روز صورت می گیرد. مخازن بینک، گلخاری، نرگسی، چلینگر، پازنان-۲، سیاهمکان، گرنگان، سولابدر، رودک و خویز نیز به ترتیب چهارمین تا سیزدهمین مخزن در مدار این شرکت محسوب می شود. علاوه بر این مخازن، کیلورکریم، زاغه، ‌ چهاربیشه، منصور آباد و کوه کاکی جمعاً با ظرفیت مجاز تولید ۱۸ هزار بشکه در روز، بعنوان مخازن برنامه شده این شرکت تلقی می شوند.

تولید نفت
براساس سیاست گذاری های کلان وزارت نفت و برنامه ارائه شده از سوی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ظرفیت تولید مؤثر (PGR) این شرکت ۷۰۷ هزار بشکه در روز در سال ۸۵ اعلام گردیده که با رعایت تولید صیانتی از مخازن، میانگین تولید واقعی این شرکت طی نیمه اول سال ۸۵ حدود ۵/۷۵۴ هزار بشکه در روز بوده که در مقایسه با PGC و پیش بینی پانزده روزه به ترتیب معادل ۷/۱۰۴ و ۶۱/۹۸ درصد تعهدهای این شرکت بوده است. اختلاف اندک میان میزان برنامه شده و تولید واقعی نفت عمدتاً مربوط به مشکلات فنی چاهها،‌ انجام آزمایش ها،‌ تعمیرات اساسی و عوامل مختلف دیگر نظیر عملیات اسیدکاری، ‌قطع برق، ‌عدم نیاز به نفت و انجام اصلاحیه ها و کارهای تعمیراتی بوده است.

تولید و تزریق گاز
بر اساس مطالعات انجام شده بیشترین بازیافت از مخازن گچساران و بی بی حکیمه زمانی میسر خواهد بود که تزریق گاز دراین مخازن انجام پذیرد و در این راستا از سال ۱۳۵۶ تا کنون گاز گنبدی مخزن پازنان پس از فرآورش در کارخانه گازوگازمایع-۹۰۰ از طریق خط لوله ۲۶ اینچ انتقال گاز در میدان گچساران تزریق می گردد که طی نیمه اول سال ۱۳۸۵ روزانه حدود ۱/۲۹۷ میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت مخزن گچساران جمع آوری شده که پس از فرآورش در ۴ ایستگاه تقویت فشار ضعیف و مایع گیری و شیرین سازی در پالایشگاه گازوگازمایع-۱۲۰۰ ، ‌۵/۱۳۷ میلیون فوت مکعب از آن به اضافه ۲/۷۰۰ میلیون فوت مکعب گاز گنبدی پازنان در ۱۷ حلقه چاه تزریق شده است . در مخزن بی بی حکیمه نیز از آبان ماه سال ۱۳۷۴ تا کنون تزریق گاز آغاز گردیده که طی نیمه اول سال ۸۵ روزانه حدود ۳۱/۱۷۸ میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت میادین رگ سفید و بی بی حکیمه جمع آوری شده و پس از فرآورش در ۴ ایستگاه تقویت فشار ضعیف (ایستگاه رگ سفید-۱ در شرکت آغاجاری ) ،‌مایع گیری و شیرین سازی در پالایشگاه گاز و گازمایع-۱۳۰۰ و فشارافزائی در ایستگاه تقویت فشار قوی سیاهمکان ،‌۶۷/۵۶ میلیون فوت مکعب از آن باضافه حدود ۸۳/۷۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز گنبدی مخزن پازنان در ۴ حلقه چاه تزریق شده است .
گاز بعنوان یک انرژی استراتژیک و سرمایه ارزشمند ملی ، یکی دیگر از نعمتهائی است که به حد وفور در اختیار ملت بزرگ ایران قرار دارد . بطوریکه کشور ما از حیث ذخایر گاز ، مقام دوم را در جهان داراست . ذخائر عظیم گازی در شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران نیز از موقعیت ممتازی برخوردار است . درنیمه اول سال ۱۳۸۵ بیش از ۸۸ میلیارد فوت مکعب گاز همراه و ۱۶۶ میلیارد فوت مکعب گاز گنبدی پازنان-۲ ،‌ تولید و پس از جمع آوری و فرآورش در ۲۲ حلقه چاه مخازن گچساران و بی بی حکیمه تزریق شده است .

 

 

فهرست مطالب

آشنایی با شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
تاریخچه
اهداف
تولید نفت
تولید و تزریق گاز
تولید گاز مایع و نفت
شرح وظایف
شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران
تاریخچه و موقعیت
مخازن و تأسیسات
تولید نفت
تولید و تزریق گاز
تولید گاز مایع و نفتا
اکتشاف نفت در ایران
چاهها:
روشهای استخراج نفت ازمخازن
تشکیلات چاه نفت
تشریح وسائل تاج چاه
عملیات تفکیک گازازنفت
علل نصب دستگاه تفکیک سرچاهی
طرزراه اندازی دستگاه تفکیک سرچاه:
دستگاه ثبت نفت وگاز:
طریقه چک کردن دستگاه ثبت جریان:
وسائل داخل دستگاههای تفکیک:
کنترل کننده سطح نفت:LIQUID LEVEL CONTROLLER
کنترل کننده سطح نفت زیاد:HIGH LEVEL CONTROLLER
لوله جریان نفت(FLOW LINE)
شیرایمنی تابش نورآفتاب(SUN RELIEF VALVE)
چندراهه(MANIFOLD):
طرزکاروسائل روی چندراهه:
لوله ارتباط مشترک(COMMON HEADER)
دستگاههای تفکیک(SEPARATORS):
بنک(BANK):
مخزن(TANKS):
گازپتونی:(BLANKET GAS)
لوله فشاردهنده:(PRESSURISING LINE)
تله نفت:(OIL TRAP KNOCK OUT VESSEL)
شیرتنظیم فشار(PRESSURE CONTROLLER)
شیرتخلیه سطح نفت(LEVEL CONTROLLER)
توربینها وتلمبه های برقی

 

نوشته گزارش کارآموزی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

تولید انرژی الکتریکی از طریق سوزاندن زباله های شهری

تولید انرژی الکتریکی از طریق سوزاندن زباله های شهری

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

 

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تعداد صفحات : ۶۲     فرمت :   word

 

 

تولید انرژی الکتریکی از طریق سوزاندن زباله های شهری
شکل : کارخانه زباله سوز تولید برق
مقدمه
در جهان امروز، زباله ها یک آلاینده زیست محیطی شناخته شده هستند، که اگر به چاره اندیشی ننشینیم و از بار آلودگی ها وپسمانده ها نکاهیم، تندرستی، سلامت و بهداشت همگانی با ناهنجاری های فراوانی روبه رو خواهد شد. در این میان محل دفن زباله، نقش مهمی را در شبکه دفع زباله بازی می کند و جزئی از استراتژی جدید مدیریت جامع مواد زائد جامد محسوب می شود.
دفن بهداشتی زباله های در زمین، بعنوان یکی از راهبردهای دفع زباله و مهار اثرات ناگوار زیست محیطی آن، مطرح بوده است. درمحل های دفن زباله در اثرمجموعه ای از فرایند بیولوژیکی بیهوازی، بر روی مواد آلی تجزیه پذیر گازی تولید می شود که بنام گازدفنگاه خوانده می شود که اخیراً در جهان در ارتباط با طرح های تبدیل و استفاده از گاز حاصل از مراکز دفن زباله (LFG) موج جدیدی ایجاد شده است.
گاز متان که حدود ۵۵ درصد از LFG را تشکیل می دهد، یکی از گازهای گلخانه ای است که از لحاظ پتانسیل ایجاد پدیده گلخانه ای، هم ارزش CO2 است. در ضمن این ماده قابل انفجار است، که از دیرباز، افرادی که در محل دفن کار می کردند، به وجود گاز در محل دفن پی برده بودند. این امر با فشار یک لوله آهنی در داخل محل دفن و روشن کردن انتهای باز آن لوله توسط آتش ثابت می شد. این شعله مدت ها می سوخت تا اینکه وزش باد آن را خاموش می کرد . همچنین متان در صورت عدم کنترل صحیح می تواند باعث آلودگی آب های زیرزمینی نیز بشود. در عمل از هر تن زباله شهری خام بین ۲۰ ـ ۵ متر مکعب گاز در هر سال قابل بازیافت خواهد بود و افزایش این مقدار با طراحی و مدیریت درست محل دفن امکان پذیر است. به علاوه باید توجه داشت که غلظت متان در اتمسفر سالانه ۶/۰ درصد افزایش می یابد در حالی که دیگر گاز گلخانه ای یعنی CO2 سالیانه فقط ۴/۰ درصد افزایش غلظت اتمسفری می یابد.

مهاجرت و انتشار گاز دفنگاه ، بطور بالقوه اثرات متفاوتی در محیط ها دارند. مهمترین این اثرات عبارتند از:
خطرات آتش سوزی و انفجار
مخاطرات بهداشتی
تخریب سبزیجات
آلودگی آبهای زیرزمینی
تأثیرات جهانی آب و هوا
آزار و اذیت به خاطر بوی بد

گروهی از افراد عادی فکر می کنند که چون این گاز از زباله به دست آمده است گازی خطرناک و آلوده بوده و سوختن آن نیز نامطمئن است ولی باید گفت که دقیقاً موضوع برعکس است. در واقع باید متذکر شد که از لحاظ مواد حاصل از احتراق (CO، HC، VOC و NOX) گاز حاصل از مراکز دفن دارای آلودگی کمی است و چون دمای شعله آن پایین است، میزان NOX آن حدود ۶۰ درصد کمتر از احتراق گاز طبیعی خواهد بود
به علاوه گازهای حاصل از مراکز دفن زباله (LFG) به عنوان سوخت تجدیدپذیر به حساب می آیند.
مطالب فوق بدان معنی است که مهار گاز LFG از دیدگاه زیست محیطی یک اجبار است و از سوی دیگر این گاز به خاطر داشتن مقدار قابل توجهی متان می تواند به عنوان یک سوخت مورد استفاده قرار گیرد.

سیستم جمع آوری گاز
محل مصرف گاز (LFG) از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و از کوره یک آبگرمکن ساده تا یک مبدل پیل سوختی را شامل می شود. جمع آوری این گاز در مرکز دفن زباله نیز کار نسبتاً ساده ای است و برای این کار باید یک سری چاه های عمودی در سراسر محل دفن زباله حفر کرد. این چاه ها از طریق یک شبکه لوله ای به یکدیگر وصل شده و گاز را جمع آوری می نمایند. جهت تسهیل در امور می توان از لوله های PVC استفاده کرد. البته جهت افزایش کارآیی سیستم می توان لایه هایی از سنگ خرد شده، بتونیت و ماسه را نیز در سر راه قرار داد. ضمناً تمامی این چاه ها به یک جمع کننده مرکزی متصل هستند که این جمع کننده را می توان به یک کمپرسور یا یک دمنده متصل کرد. به صورت تقریبی بیان شده است که برای هر ۴/۰ هکتار از مساحت محل دفن به یک چاه جمع آوری گاز نیاز است. نهایتاً نیز می توان گاز را وارد مشعل کرده و یا به هر مصرف دیگری رساند و یا حتی آن را پالایش کرد و کیفیت آن را بهبود بخشید.

 

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ۱
مواد حاصل از صنایع نفتی امروزه ۳
تشکیل نفت ۴
تئوری تشکیل نفت از مواد آلی و معدنی ۵
ذخائر نفتی ۶
فصل اول ۷
تاریخچه سازمان ۸
فصل دوم ۹
دستور العملهای ایمنی در آزمایشگاه ۱۰
رقیق کردن اسیدها ۱۱
روش و شرایط حفاظتی کار با اسیدها ۱۱
دقت در اعمال آزمایشگاهی ۱۲
شناسایی مواد شیمیایی ۱۳
تشخیص محلولهای شیمیایی ۱۳
شناسایی اسید ها و بازها ۱۴
تعاریف ۱۵
آزمایش یک ۱۸
آزمایش دو ۱۹
آزمایش سه ۱۹
طرز تهیه بعضی از محلولهای شیمیایی ۲۰

نوشته تولید انرژی الکتریکی از طریق سوزاندن زباله های شهری اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

تصفیه و فرآورش گاز طبیعی با استفاده از مواد نانو ساختار

تصفیه و فرآورش گاز طبیعی با استفاده از مواد نانو ساختار

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تعداد صفحات : ۶۸     فرمت :   word

 

مقدمه (تاریخچه گاز)
گاز طبیعی سابقه تاریخی طولانی دارد . گاز طبیعی از لایه های سنگی درون زمین واز میان سوراخها و منافذ درون این سنگها به سطح زمین می رسد . در زمانهای قدیم وقتی رعد و برق صورت می گرفت ، گاهی صاعقه باعث می شد که یکی از این کانالها یی که گاز طبیعی از درون آن خارج می شد ، آتش بگیرد و شعله ای پر قدرت به وجود آید . مردمان قدیم که هنوز با موضوع گاز طبیعی و وجود مخازن زیر زمینی آن آشنایی کافی نداشتند ، از چنین شعله های آتش ، به نام ( آتشی از ذرون زمین ) یاد می کردند پارناسوس در هزار سال قبل از تولد مسیح در یونان مشاهده شده بود . اینطور که روایت شده است ، روزی یک شبان یونانی که گله ی بز و گوسفند خود را برای چرانیدن به کوهستان پارناسوس برده بود ، ناگهان شعله‌ی آتشی مزبور ، از طرف خدایان آنان بر پاشده و به آن لقب ( بهار سوزان ) را دادند . به همین خاطر بر روی آتش بهار سوزان معبدی بر پا کردند که این معبد بعد ها به معبد ( دلفی پیشگو ) معروف شد .
این نوع شعله ها در سرزمین های مختلف از جمله هند ، ایران و عراق نیز دیده می شد ، ولی هیچ کس نمی توانست علت آن را توضیح دهد . تا اینکه ۵۰۰ سال قبل از تولد مسیح یعنی حدود ۲۵۰۰ سال پیش ، چینی ها به فکر استفاده از چنین آتشی افتادند و اولین خطوط لوله را ایجاد نمودند و از این آتش برای به جوش آوردن آب دریا و جداسازی نمک استفاده می کردند . چینی ها از لوله هایی که از جنس نی خیزران بود برای انتقال گاز طبیعی وتهیه ی آب قابل آشامیدن از طریق جوشاندن آب دریا استفاده می کردند . سپس انگلیسی ها بودن که برای اولین بار به استفاده ی تجاری از گاز طبیعی برای روشنایی خانه ها و خیابان ها اقدام نمودند . البته گاز طبیعی که در انگلستان عرضه می شد از ذغال سنگ بدست آمد و بعدها استفاده از همین نوع گاز در آمریکا رایج شد که البته این نوع گاز از گاز طبیعی که از درون زمین حاصل می گردد نامرغوبتر است و محیط زیست را بیشتر آلوده می سازد . در سال ۱۶۲۶ م ، کاشفان فرانسوی که در آمریکا کار می کردند ، در اطراف دریاچه ی اری به منابعی از گاز طبیعی که در اطراف آن منتشر می شد بر خورد کردند .
۲۳۳ سال بعد اولین صنایع گاز طبیعی آمریکا در همین منطقه و توسط شخصی بنام ادوین دریک پایه گذاری شد . برای انجام این پروژه ، ادوین دریک تا عمق ۲۱ متری زیر زمین را برای یافتن گاز طبیعی حفاری نمود و سر انجام به منابع آن دست یافت .
گاز طبیعی چیست ؟
گاز طبیعی گازی است بی بو ، بی رنگ و بی شکل که قابل اشتعال بوده و اگر سوزانده شود ، مقدار قابل توجهی انرژی در اختیار ما می گذارد ، و بر خلاف سایر مواد سوختنی ، هوا را بسیار کمتر آلوده می سازد . گاز طبیعی می تواند حرارت و انرژی را به میزان دلخواه در اختیار ما بگذارد و به همین دلیل است که امروزه به مقدار زیاد در سراسر جهان مصرف می شود . گاز طبیعی عمدتا از متان تشکیل شده است ولی می تواند ، پروپان ، اتان ، بوتان و اکسیژن نیز همراه داشته باشد .
اهداف مورد نظر در اکتشافات گاز طبیعی
اگر سوال کنند که چرا باید در جستجوی گاز طبیعی باشیم و آن را اکتشاف و استخراج کنیم باید گفت که برای انجام این کار دلایل متعددی وجود دارد که مهمترین آن ها عبارتند از :
۱- ما برای گرم کردن خانه ها ، مدارس ، موسسات و بیمارستانها به انرژی گرمایی نیاز داریم و این را می توانیم با سوزاندن گاز طبیعی بدست آوریم .
۲- خوشبختانه مخازن زیر زمینی عظیمی از گاز طبیعی در بسیاری از نقاط جهان از جمله کشور عزیزمان ایران وجود دارد و بنابراین می توان به راحتی به این ماده سوختنی پر ارزش دسترسی داشت .
۳- استخراج گاز طبیعی ، تقریباً شبیه به استخراج نفت می باشد ، و به همین دلیل تجربیات انسان در زمینه ی استخراج نفت می تواند او را در استخراج گاز نیز یاری دهد و همین امر او را به استخراج و تولید گاز طبیهی تشویق می کند .
۴- گاز طبیعی سالمترین و مطمئن ترین ماده ی سوختنی موجود بر روی زمین است و از سایر سوختهای فسیلی بسیار کمتر محیط زیست را آلوده می کند .
۵- از بعضی موادی که پس از استخراج همراه با گاز طبیعی بدست می آیند ، در صنایع شیمیایی برای تولید موادی مانند نایلون و سایر مواد پتروشیمی استفاده
می شود و این چشم انداز بزرگتری را برای انسان بوجود می آورد ، تا استفاده های بیشتری از گاز طبیعی به عمل آورد .
۶- گاز طبیعی ارزانتر از نفت می باشد .
۷- نفت و ذغال سنگ وقتی می سوزند ، دوده و مواد مضر دیگری بوجود می آورند که فضا را آلوده می سازند . استفاده از گاز طبیعی است سمی نمی باشد. سهم گاز در تمدن فعلی بشر
گاز و نفت از پر ارزش ترین منابع انرژی روی زمین هستند . این انرژی در اصل ا خورشید بدست می آید که در داخل بدن گیاهان و موجودات زنده ای ذخیره گردیده که میلیونها سال پیش زیر زمین دفن گردیده اند . تمدن فعلی که بر روی کره ی زمین وجود دارد و بخصوص پیشرفتهای جدید همگی بخاطر وجود سه ماده ی ارزنده ی گاز ، نفت و ذغال سنگ بوده است . برای مثال برقی که خانه ما را روشن می کند می تواند از یکی از مواد فوق مثلاً ذغال سنگ حاصل گردد . دستگاه خوراک پزی که امروزه در آشپزخانه ها وجود دارد ، با نیروی گاز کار می کند ، و بنزین حاصل از نفت اتومبیل ها ، کشتی ها و هواپیماها را به حرکت در می آورد با توجه به آنکه امروزه از گاز طبیعی مایع به عنوان سوخت اتومبیل هانیز استفاده می کنند ، روز به روز بر اهمیت نقش گاز در زندگی ما افزوده می گردد .
جایگاه گاز طبیعی در دنیای امروز و آینده
امروزه گاز طبیعی به خاطر پاکیزگی و تمیز بودن آن و اینکه به میزان بسیار کمتری محیط زیست را آلوده می کند ، مورد توجه قرار گرفته ، به مقدار زیاد استفاده می شود . با این کار ، هم انرژی مورد نیاز جهت تامین گرما و حرارت برای خانه ها و موسسات فراهم می شود ، و هم از آلودگی هوا و محیط زیست به میزان زیاد کاسته می گردد و در بسیاری از موارد نیز جهت روشنایی به کار می رود . مواد سوختی دیگر نیز مانند نفت و گازوئیل ، دوده و دی اکسید سولفور تولید می کنند که این دو ماده نیز هوا را آلوده نموده و برای سلامتی انسان بسیار خطرناک هستند . با استفاده از گاز طبیعی در آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد . حتی دانشمندان به دنبال این هستند که از گاز متان که ماده اصلی گاز طبیعی در آینده موارد استفاده بیشتری خواهد داشت . این یکی از نکاتی است که می بایست مورد توه قرار گرفته و ما را از مصرف بی رویه آن بر حذر دارد .

 

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ( تاریخچه گاز ) ۳
انواع گازهای طبیعی ۱۰
فصل اول : کلیات شیرین سازی ۱۶
انواع روشهای تصفیه گاز ۱۷
عوامل موثر در انتخاب فرآیند شیرین سازی ۲۱
فصل دوم : تصفیه و فرآورش گاز طبیعی با استفاده از مواد نانو ساختار ۲۵
فناوری های غشایی بر پایه نانو ۲۵
جداسازی گاز توسط تکنولوژی غشایی ۲۶
غشاهای نانو متخلخل ۳۰
توزیع نانو ذرات در داخل شبکه های پلیمری غشا ۳۲
نانو سیالات ، تصفیه و جداسازی گاز طبیعی ۳۸
غشاهای فلزی بر پایه نانو سیال ۴۱
فناوری نانو غیر درجا ۴۲
نانو غشاهای پلیمری در تصفیه گاز طبیعی ۴۳
فصل سوم : بررسی نانو تکنولوژی ، نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۵
مضرات نانو تکنولوژی ۴۹
تحقیقات نانو تکنولوژی ۵۵
نتیجه گیری و پیشنهادات ۵۶
منابع ۵۹

 

 

نوشته تصفیه و فرآورش گاز طبیعی با استفاده از مواد نانو ساختار اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

بکارگیری غشا و فرآیند های غشایی

بکارگیری غشا و فرآیند های غشایی

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تعداد صفحات : ۷۱     فرمت :   word

 

 

 

 

غشاء
غشاء به معنای پوسته می‌باشد.
• در کل به هر نوع پوسته یا پرده نازک و تراوا یا نیمه تراوا گفته می‌شود.
• غشای پلاسمایی در پزشکی، میکروبیولوژی، فیزیولوژی یاخته‌ای و زیست‌شیمی به پوسته نازک یاخته‌ها که یک دولایه فسفولیپیدی است و به عنوان مرز میان ساختارهای گوناگون یاخته‌ای عمل می‌کند، گفته می‌شود.
غشاها برای جداسازی محلول‌ها و یا مخلوط گازها کاربرد دارند که بسته به خواص غشاء اعم از استحکام، محافظSupport، مواد تشکیل دهنده می‌تواند کاربردهای گوناگونی داشته باشد. در پالایشگاه‌ها برای جداسازی هیدروکربن‌های خطی از غیر خطی جهت بهبود عدد اکتان خروجی از واحد آلکیلاسیون به کار می‌رود.
غشاها را می‌توان از مواد مختلفی ساخت. به‌عنوان اولین طبقه‌بندی، غشاها را می‌توان به دو گروه غشاهای بیولوژیکی و سنتزی تقسیم نمود. غشاهای بیولوژیکی برای زندگی بر روی زمین ضروری هستند. هر سلول زنده با یک غشا احاطه شده‌است، اما این غشاها اساسا از نظر ساختار و عملکرد با غشاهای سنتزی متفاوت هستند. غشاهای سنتزی را می‌توان در دو گروه زیر تقسیم‌بندی نمود :
غشاهای پلیمری
• غشاهای غیرآلی.

 

غشاهای پلیمری
از مهمترین خصوصیات ساختاری یک غشاء، طبیعت شیمیایی آن است. طبیعت شیمیایی هر غشاء شامل حضور گروه‌های مولکولی، ساختار میکروبلوری آن، آمار حفره‌ها (اندازه حفره، توزیع اندازه حفره و دانسیته و حجم‌خالی) و میزان تقارن ساختاری آن می‌باشد. مهمترین خصوصیات هر غشا از نظر عملکرد در یک سیستم جداسازی، تراواش‌پذیری و گزینش‌پذیری غشا می‌باشد.
تاریخچه
پیش از سال ۱۹۶۰، بیشتر علایق در زمینه تحقیق پیرامون غشاء در حد مطالعات و پژوهش‌های آکادمیک بود. نیترات سلولز، اولین پلیمر سنتزی یا نیمه‌سنتزی بود که توسط Schoenbein در سال ۱۸۴۶ مورد مطالعه قرار گرفت. این پلیمر در سال ۱۸۶۹ به صورت تجاری تولید شد. در سال ۱۸۵۵، فیک غشاهای از جنس نیترات سلولز را در مطالعه کلاسیک خود به نامUeber Diffusionبه کار برد. در سال ۱۸۶۰، شوماخر لوله آزمایش را در محلول نیترات سلولز فرو برد و اولین غشا لوله‌ای را ارائه کرد.
• بین سال‌های ۱۹۱۵ و ۱۹۱۷، Brown، گروهی از غشاهای نیترات سلولز را با متورم کردن لایه متراکم در محلول آب- الکل و در غلظت‌های مختلف تولید نمود. همچنین او اولین فردی بود که استات سلولز را برای غشا پلیمری به کار برد. Zsigismondy و Elford دو سری از غشاهای متخلخل نیترات سلولز را تولید کردند که این عمل پایه ایجاد اولین غشاهای میکروفیلتراسیون تجاری در سال ۱۹۲۷ در آلمان شد.
• دوره طلایی غشاشناسی در سال ۱۹۶۰ با ابداع اولین غشا اسمزمعکوس از جنس استات سلولز توسط لوئب و سوریراجان آغاز شد که این پیشرفت حاصل همسو کردن دو زمینه تحقیقاتی و تجاری بود، اولی در نمک‌زدایی با اسمزمعکوس و بعدی در دیگر فرایندها و کاربردهای غشا بود.
• در طی این دوران، پیشرفت‌های مهمی در هر زمینه‌ای از غشاشناسی صورت گرفت که از جمله این پیشرفت‌ها در کاربردهای غشا، ابزار تحقیق، فرایندهای تشکیل غشا، ساختار فیزیکی و شیمیایی، پیکربندی‌ها و بسته‌بندی غشاها می‌باشد.
در ایران این فناوری نخستین بار در سال ۱۳۸۴ توسط متخصصان شرکت پارسیان پویا پلیمر تولید شد.

پلیمرهای مورد استفاده در غشاهای پلیمری
• براساس تقسیم‌بندی غشاها براساس ساختار آن (که در بخش روش‌های ساخت غشا ارائه شد) غشاهای متخلخل را می‌توان در فرایندهای اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون استفاده کرد و غشاهای غیرمتخلخل (چگال) را می‌توان در فرایندهای جداسازی گازها و تراوش تبخیری به‌کار برد. دلیل این تقسیم‌بندی، نیاز متفاوت برای استفاده از پلیمرها به‌عنوان غشا می‌باشد. برای غشاهای متخلخل اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون، انتخاب جنس غشا براساس احتیاجات فرایندی (ساخت غشا)، تمایل سیستم به گرفتگی و پایداری حرارتی و شیمیایی غشا می‌باشد. اما برای پلیمرهایی که در غشاهای غیرمتخلخل جداسازی گاز و تراوش تبخیری استفاده می‌شوند، انتخاب نوع پلیمر مستقیماً عملکرد غشا را (گزینش‌پذیری و شار عبوری) تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین انتخاب جنس غشا در افزایش بهره‌وری سیستم امری مهم وضروری به نظر می‌رسد.

 

• به عنوان نمونه در جدول ۱ لیستی از پلیمرهایی که در غشاهای میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون مورد استفاده قرار می‌گیرند ارائه شده‌است. همچنین در جدول (۲) لیستی از پلیمرهای مصرفی در ساخت غشاهای جداسازی گاز آورده شده‌است.
جدول (۱): مواد پلیمری مورد استفاده در غشاهای میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون
پلی کربنات
پلی وینیلیدن- فلوئورید
پلی تترا فلوئورو اتیلن
پلی پروپیلن
پلی آمید
استرهای سلولزی
پلی سولفون
پلی اتر آمید
پلی اتر اتر کتون

 

پیشنهادات

 

 

منابع

نوشته بکارگیری غشا و فرآیند های غشایی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

بررسی مشکلات تولید نفت و گاز در جنوب ایران

بررسی مشکلات تولید نفت و گاز در جنوب ایران

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

 

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تعداد صفحات : ۷۰     فرمت :   word

 

 

فصل اول : مقدمه ای بر تاریخچه ی نفت
کشف و حفاری یک چاه نفت :
اکتشاف نفت :
نفت معمولاً پس از مهاجرت در زیر لایه های سخت و غیر قابل نفوذ زمین یا همان نفت گیرها حبس می شود . بدلیل اینکه علیرغم پیشرفت تکنولوژی هنوز نمی تواند محل یک حوضچه نفتی را معین نمود .
پس در اکتشاف نفت از راه های مختلفی مناطقی که در آنها لایه های غیر قابل نفوذ زیر زمینی وجود دارد را پیدا کرده سپس بوسیله نمونه برداری آزمایشاتی انجام داده و بوجود نفت در لایه های زیر زمینی آن منطقه پی برده می شود پس از اطمینان از وجود نفت در منطقه ، عملیات حفاری آغاز خواهد شد .
چگونگی انجام عملیات حفاری :
پس از انتخاب دکل مناسب ونصب آن عملیات حفاری شروع می شود . حفاری در مراحل مختلف صورت گرفته وقطر حفاری شده در هر مرحله از بالا به پایین کمتر می شود .
مثلاً اولین مته حفاری ۲۶ اینچ ودومین مته حفاری ۱۷٫۵ اینچ و….. هر کدام تاعمق معینی مورد استفاده قرار می گیرد . پس از هرمرحله حفاری یک لوله قرارداده شده است واطراف آن سیمانکاری می کنند تا سرانجام لوله سرپوش سوراح شده وبه نفت برسد .
پس از پایان حفاری وسایل ودستگاه سرچاهی نثب شده وچاه را برای مدتی بطرف گودال سوخت باز می کنند وپس از آنکه به گل حفاری و سایر مواد زائد تخلیه شده وکیفیت نفت به حد استاندارد رسید آنرا به گودال بسته وبه طرف کارخانه تفکیک گاز ونفت باز کرده ومورد بهره برداری قرار می دهند . (۳)
ساختمان داخلی چاه :
وقتی یک چاه حفاری می شود با حرکت به سمت پایین قطر مته های حفاری کوچکتر ودر نتیجه اندازه لوله های کار گذاشته شده کمتر می شود وبین این لوله ها واطراف آنها سیمانکاری می شوند .
آخرین لوله ای که به نفت می رسد لوله جداری است که نفت از آن استخراج می شود . علاوه بر لوله جداری دو لوله دیگر در داخل چاه بکار میرود .
۱- لوله آستری که وقتی که سطح نفت مخزن پائین برود با استفاده از این لوله مجدداً به نفت می رسد .
لوله آستری به دو صورت زیر مورد استفاده قرار می گیرد :
الف – بمنظور جلوگیری از بالا آمدن شن وماسه موجود در نفت خام از لوله آستری مشبک استفاده می کنند .
ب – برای پایین بردن مجرای ورودی در مواقعی که به دلیل بهره برداری از نفت سطح نفت پایین رفته وچاه به گاز زده باشد .
قطر داخلی لوله آستری ۴ الی ۷ اینچ است ودر داخل لوله جداری بوسیله Packer نگه داشته می شود .
۲- دومین لوله ای که علاوه بر لوله جداری ولوله آستری در درون چاه قرار دارد ولوله مغزی TUBING است که موارد استفاده از آن بطور خلاصه بصورت زیر است :
 گاز رانی
 سیستم راه اندازی با گاز
 بکار بردن تلمبه
 تزریق مواد شیمیایی
 بهره برداری از چند مخزن نغتی ( آسماری وبنگستان )
 جلوگیری از خورندگی لوله جداری
 بمار بردن شیر ایمنی عمقی
۹- عوامل بالا آورنده نفت از عمق به سطح زمین :
 عوامل طبیعی
 عوامل مصنوعی

الف – عوامل طبیعی :
۱- بوسیله آب Water drive
در این گونه مخازن فشار آب از قسمت پایین مخزن باعث رانده شدن نفت به طرف دهانه چاه وسطح زمین می گردد .
۲- بوسیله گاز Gas- Cap drive
در این گونه مخازن فشارگاز از بالا نفت را از عمق چاه بطرف بالا می فرستد .
۳- بوسیله محلول نفت وگاز Disolved Gas drive
در این مخازن مقداری از هیدروکربنها که در شرایط متعارفی به صورت گاز هستند در نفت بصورت محلول وجود دارد وهنگام استخراج عامل بالا آورنده نفت همین هیدروکربنهای گازی محلول می باشند که به تدریج از نفت جدا شده در ابتدا بصورت حباب هایی در داخل نفت است وسپس در اثر افت فشار درجداکننده ها بصورت گاز درمی آید .
ب – روشهای مصنوعی :
نفت چاهائیکه بطور طبیعی قادر به بالا آمدن نیست بوسیله روشهای مصنوعی استخراج می شود :

۱- استفاده از تلمبه :
دراین روش با نصب تلمبه در عمق چاه ، نفت را از درون چاه به بیرون می فرستند که تلمبه های مختلفی دراین روش ممکن است مورد استفاده قرار گیرد که بشرح زیر است :
۲- تلمبه رفت و برگشت : Rod pumping
این تلمبه را در عمقی از چاه ودر درون لوله مغزی قرار می دهند ونیروی محرکه آن خارج از چاه قرار دارد وبوسیله بالا وپایین نمودن میله ای وبا حرکتی مقداری از نفت را بالا می آورد .
تلمبه هیدرولیکی : Hydraulic pump
تلمبه وموتور هیدرولیکی آن در عمق چاه قراردارند وفشار نفت توسط تلمبه ای که در خارج از چاه نصب شده است فراهم می گردد وبه درون چاه تزریق می شود وباعث به حرکت درآوردن موتور هیدرولیکی وتلبه اصلی که در ته چاه قرار دارد می گردد .

 

 

نوشته بررسی مشکلات تولید نفت و گاز در جنوب ایران اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مقایسه فنی و اقتصادی روشهای جداسازی گاز

مقایسه فنی و اقتصادی روشهای جداسازی گاز

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تعداد صفحات : ۱۶۵     فرمت :    word

 

مقدمه (تاریخچه گاز)
گاز طبیعی سابقه تاریخی طولانی دارد . گاز طبیعی از لایه های سنگی درون زمین واز میان سوراخها و منافذ درون این سنگها به سطح زمین می رسد . در زمانهای قدیم وقتی رعد و برق صورت می گرفت ، گاهی صاعقه باعث می شد که یکی از این کانالها یی که گاز طبیعی از درون آن خارج می شد ، آتش بگیرد و شعله ای پر قدرت به وجود آید . مردمان قدیم که هنوز با موضوع گاز طبیعی و وجود مخازن زیر زمینی آن آشنایی کافی نداشتند ، از چنین شعله های آتش ، به نام ( آتشی از ذرون زمین ) یاد می کردند پارناسوس در هزار سال قبل از تولد مسیح در یونان مشاهده شده بود . اینطور که روایت شده است ، روزی یک شبان یونانی که گله ی بز و گوسفند خود را برای چرانیدن به کوهستان پارناسوس برده بود ، ناگهان شعله‌ی آتشی مزبور ، از طرف خدایان آنان بر پاشده و به آن لقب ( بهار سوزان ) را دادند . به همین خاطر بر روی آتش بهار سوزان معبدی بر پا کردند که این معبد بعد ها به معبد ( دلفی پیشگو ) معروف شد .
این نوع شعله ها در سرزمین های مختلف از جمله هند ، ایران و عراق نیز دیده می شد ، ولی هیچ کس نمی توانست علت آن را توضیح دهد . تا اینکه ۵۰۰ سال قبل از تولد مسیح یعنی حدود ۲۵۰۰ سال پیش ، چینی ها به فکر استفاده از چنین آتشی افتادند و اولین خطوط لوله را ایجاد نمودند و از این آتش برای به جوش آوردن آب دریا و جداسازی نمک استفاده می کردند . چینی ها از لوله هایی که از جنس نی خیزران بود برای انتقال گاز طبیعی وتهیه ی آب قابل آشامیدن از طریق جوشاندن آب دریا استفاده می کردند . سپس انگلیسی ها بودن که برای اولین بار به استفاده ی تجاری از گاز طبیعی برای روشنایی خانه ها و خیابان ها اقدام نمودند . البته گاز طبیعی که در انگلستان عرضه می شد از ذغال سنگ بدست آمد و بعدها استفاده از همین نوع گاز در آمریکا رایج شد که البته این نوع گاز از گاز طبیعی که از درون زمین حاصل می گردد نامرغوبتر است و محیط زیست را بیشتر آلوده می سازد . در سال ۱۶۲۶ م ، کاشفان فرانسوی که در آمریکا کار می کردند ، در اطراف دریاچه ی اری به منابعی از گاز طبیعی که در اطراف آن منتشر می شد بر خورد کردند .
۲۳۳ سال بعد اولین صنایع گاز طبیعی آمریکا در همین منطقه و توسط شخصی بنام ادوین دریک پایه گذاری شد . برای انجام این پروژه ، ادوین دریک تا عمق ۲۱ متری زیر زمین را برای یافتن گاز طبیعی حفاری نمود و سر انجام به منابع آن دست یافت .
گاز طبیعی چیست ؟
گاز طبیعی گازی است بی بو ، بی رنگ و بی شکل که قابل اشتعال بوده و اگر سوزانده شود ، مقدار قابل توجهی انرژی در اختیار ما می گذارد ، و بر خلاف سایر مواد سوختنی ، هوا را بسیار کمتر آلوده می سازد . گاز طبیعی می تواند حرارت و انرژی را به میزان دلخواه در اختیار ما بگذارد و به همین دلیل است که امروزه به مقدار زیاد در سراسر جهان مصرف می شود . گاز طبیعی عمدتا از متان تشکیل شده است ولی می تواند ، پروپان ، اتان ، بوتان و اکسیژن نیز همراه داشته باشد .
اهداف مورد نظر در اکتشافات گاز طبیعی
اگر سوال کنند که چرا باید در جستجوی گاز طبیعی باشیم و آن را اکتشاف و استخراج کنیم باید گفت که برای انجام این کار دلایل متعددی وجود دارد که مهمترین آن ها عبارتند از :
۱- ما برای گرم کردن خانه ها ، مدارس ، موسسات و بیمارستانها به انرژی گرمایی نیاز داریم و این را می توانیم با سوزاندن گاز طبیعی بدست آوریم .
۲- خوشبختانه مخازن زیر زمینی عظیمی از گاز طبیعی در بسیاری از نقاط جهان از جمله کشور عزیزمان ایران وجود دارد و بنابراین می توان به راحتی به این ماده سوختنی پر ارزش دسترسی داشت .
۳- استخراج گاز طبیعی ، تقریباً شبیه به استخراج نفت می باشد ، و به همین دلیل تجربیات انسان در زمینه ی استخراج نفت می تواند او را در استخراج گاز نیز یاری دهد و همین امر او را به استخراج و تولید گاز طبیهی تشویق می کند .
۴- گاز طبیعی سالمترین و مطمئن ترین ماده ی سوختنی موجود بر روی زمین است و از سایر سوختهای فسیلی بسیار کمتر محیط زیست را آلوده می کند .
۵- از بعضی موادی که پس از استخراج همراه با گاز طبیعی بدست می آیند ، در صنایع شیمیایی برای تولید موادی مانند نایلون و سایر مواد پتروشیمی استفاده
می شود و این چشم انداز بزرگتری را برای انسان بوجود می آورد ، تا استفاده های بیشتری از گاز طبیعی به عمل آورد .
۶- گاز طبیعی ارزانتر از نفت می باشد .
۷- نفت و ذغال سنگ وقتی می سوزند ، دوده و مواد مضر دیگری بوجود می آورند که فضا را آلوده می سازند . استفاده از گاز طبیعی است سمی نمی باشد .

 

فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه (تاریخچه گاز) ۱
فصل اول- کلیات شیرین سازی ۱۴
کیفیت گاز شیرین استاندارد ۱۴
انواع روشهای تصفیه گاز ۱۵
عوامل موثر در انتخاب فرایند شیرین سازی ۱۹
فصل دوم- آلکانول آمین ها ۲۲
شیمی فرایند ۳۰
شرح کلی فرایند آمین ۳۱
بررسی علل تغییر رنگ محلولهای اتانول آمین در فرآیند تصفیه گازهای اسیدی
در کارخانه پتروشیمی خارک ۳۶
توسعه محلول فرموله شده آمین پژوهشگاه صنعت نفت ۳۸
تست های کف کنندگی حلال ۳۹
کاربرد مایعات یونی در فرآیندهای شیمیائی و پتروشیمیایی ۴۳
خنک کننده آمین ۵۲
فرایندهای جدید آمین ۵۴
مقایسه آلکانول آمینها ۶۳
کاربردهای جذب انتخابی ۶۶
مشکلات عملیاتی واحدهای آمین ۶۸
خوردگی ۶۸
روشهای پیشگیری از خوردگی ۷۰
حلالیت گازهای غیراسیدی ۷۸
ناخالصیهای بصورت ذرات جامد ۸۲
فصل سوم- شیرین سازی بوسیله بسترهای جامد ۸۴
استفاده از غربالهای مولکولی برای شیرین سازی ۸۸
فرایند حذف مرکاپتانها ۹۱
فرایند سرد کردن ۹۶
درجه فعالیت غربال مولکولی ۱۰۰
حذف H2S از گاز طبیعی بوسیله Fe3+ (Lo-cat) 101
فصل چهارم- روشهای جذب فیزیکی ۱۰۶
فرایند Water Absorption 108
فرایند Purisol 118
فصل پنجم- فرایند های کربنات ۱۲۳
فرایند کربنات داغ ۱۲۳
فرایند Catacarb 128
شیمی فرایند ۱۳۱
احیاء بوسیله بخار ۱۳۲
فرایند Seaboard 135
فصل ششم : مقایسه فنی و اقتصادی روشهای جداسازی گاز ۱۴۰
بررسی فنی واقتصادی فرآیند غشایی ۱۴۰
بررسی فنی و اقتصادی فرآیند سردسازی ۱۴۱
مراجع ۱۴۷

 

نوشته مقایسه فنی و اقتصادی روشهای جداسازی گاز اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مطالعه CFD ( گرم کننده های تابشی با سوخت گاز طبیعی )

مطالعه CFD ( گرم کننده های تابشی با سوخت گاز طبیعی )

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تعداد صفحات : ۵۴     فرمت :    word

فصل اول : شناخت CFD
توجه : تمام شکل ها و جداول در انتهای پروژه آورده شده است
چکیده :
در این تحقیق مطالعه عددی یک دستگاه گرم کننده تابشی جهت افزایش راندمان حرارتی آن انجام شده است . استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در مدلسازی انتقال حرارت و احتراق در گرم کننده های تابشیو بهینه سازی آن هدف اصلی این تحقیق می باشد . پارامترهای بررسی شده در این تحقیق عبارتند از دبی هوا و سوخت ورودی به گرم کننده و همچنین دمای هوای ورودی . اثر این متغییرها بر گرمای تولید شده و گرمای منتقل شده به محیط بررسی شده است . در مدلسازی به روش دینامیک سیالاتی محاسباتی از مدل استاندارد k-? جهت مدلسازی جریان مغشوش ، مدل DTRM در مدلسازی انتقال حرارت تشعشعی و مدل اتلاف اددی (Eddy dissipation) در مدلسازی احتراق استفاده شده است . در نتیجه گیری نهایی اثر پارامترهای ذکر شده بر راندمان گرم کننده تابشی مورد مطالعه ارائه شده است . نتیجه گیریها نشان می دهند که چگونه با افزایش دمای هوای ورودی و افزایش میزان سوخت ورودی ، راندمان این دستگاه کاهش میابد . علاوه بر این نشان داده شده است که چگونه راندمان گرم کننده در اثر افزایش دبی هوای ورودی کاهش می یابد.
مقدمه :
امروزه CFD در محیط کار از لحاظ ریاضی روش پیچیده ای محسوب می شود . جایگاه CFD در دانشگاه ها معمولاً در دوره های تحصیلات تکمیلی است ، کتاب های موجود و بسیاری از دوره های کوتاه مدت حرفه ای در زمینه های CFD در سطح تحصیلات تکمیلی تهیه شده اند . هدف ما از بیان این پروژه این است که برای پذیرش مطالب پیچیده تر آماده بشویم و به درک عمومی برای ایده ها و فلسفه CFD برسیم بگونه ای که مطالب پیچیده در زمینه CFD برای ما قابل فهم بگردد .
مبحث CFD را با ایده های اصلی در فلسفه مربوط به CFD که توأم با بحث پیرامون معادلات مشخصه دینامیک سیالات است معرض می نماییم .
در عین حال به بیان معادلات جرم – انرژی – مومنتوم – در حالت های بقایی و غیر بقایی و نیز به بررسی برخی از معادلات می پردازیم .

بخش I . ایده ها و معادلات اصلی :
– فلسفه دینامیک سیالات محاسباتی
اگر بخواهیم به بررسی اجمالی دینامیک سیالات محاسباتی بپردازیم دینامیک سیالات محاسباتی یا CFD شامل ۳ بعد اصلی است . با ذکر پاره ای مثال به بررسی بیشتر می پردازیم .
در قرن ۲۱ و با پیشرفت علم و تکنولوژی ما خواهان آن هستیم تا فضاپیماها یا هواپیمایی جهت هرچه سریعتر و با شتاب بیشتر بسازیم تا فاصله ها را در فضا برای ما کوتاهتر کنند ولی مجهزترین آزمایشگاه ها جهت ساختن چنین هواپیماهایی نمی توانند درجه حرارت های خیلی بالا و یا سرعت های بیش از ۵ ماخ را بررسی بکنند یا شبیه سازی بکنند پس ما برای بررسی میدان سه بعدی اطراف هواپیما به طور کامل و نیز در داخل هواپیما و در داخل موتورها به CFD از نظر تئوری نیازمندیم .
در قرن های ۱۸ و ۱۹ در انگلستان و فرانسه دینامیک و بالاخص دینامیک سیالات بر پایه آزمایش و تجربه بود که بدینوسیله بشر توانست در تکامل تاریخی دینامیک سیالات و دینامیک گازها موفق بشود پس به CFD از نظر تجربه نیز نیازمندیم .
امروزه با پیدایش کامپیوترهای دیجیتال بعد سومی نیز در CFD پدید آمده که به تسریع محاسبات در زمینه CFD منجر شده است . و آن محاسبات توسط کامپیوتر می باشد . پس ۳ بعد اصلی CFD عبارتند از :
برنامه کامپیوتری جهت حل محاسبات CFD توسط کُتاری و اندرسون تکمیل شد . این برنامه کامپیوتری معادلات ناویر – استوکز را در حالت ۲ بعدی برای سیال لزج با استفاده از تکنیک عددی اختلاف محدود حل می کند .
طرز کار چنین نرم افزارهایی چنین است که مثلاً برای Re = 100/000 ما هم برای جریان Laminar و جریان Turbulent حل می کنیم و خود کامپیوتر به بررسی آن ۲ می پردازد و اختلاف آن ها را می فهمیم . در چنین روشی کامپیوتر با رسم نمودارهایی به بررسی ۲ حالت می پردازد .
CFD ابزاری بسیار مناسب جهت طراحی می تواند باشد .

نوشته مطالعه CFD ( گرم کننده های تابشی با سوخت گاز طبیعی ) اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مدلسازی انتقال جرم در ستون های پاششی

مدلسازی انتقال جرم در ستون های پاششی

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تعداد صفحات : ۵۴     فرمت :    word

 

 

مقدمه

با توجه به اهمیت راندمان انتقال جرم به عنوان مهمترین خصوصیت جهت طراحی یک دستگاه جداسازی و نقشی که این پارامتر در انتخاب نوع دستگاه مورد نظر ایفا می کند ، در این پروژه به بررسی تغییرات این پارمتر در یک ستون استخراج پاششی پرداخته شده است. توزیع کننده ها از نوع صفحات سوراخ دار (Perforated Plates) با قطرهای متفاوت می باشند . راندمان انتقال جرم در دو مرحله تشکیل و صعود قطرات بدست آمده و تغییرات آن بر حسب پارامترهایی همچون زمان تشکیل ، ارتفاع صعود و عدد دینولدز بررسی گردید . نتایج حاکی از آن است که راندمان انتقال جرم ، چه در مرحله تشکیل و چه در مرحله صعود ، رابطه مستقیم با تلاطم و چرخشهای درونی قطرات دارد و هر عاملی که باعث تشدید تلاطم در قطرات گردد ، تاثیر مستقیم بر روی راندمان انتقال جرم خواهد داشت .

انتقال جِرم(به انگلیسی: Mass transfer)

مبحثی در مهندسی شیمی و یکی از شاخه‌های پدیده‌های انتقال است که به بررسی انتقال ماده در اثر اختلاف پتانسیل شیمیایی می‌پردازد. در بسیاری از فرآیندهای صنعتی مهندسی شیمی تغییر غلظت ماده‌های درگیر در یک واکنش و ساخت فرآورده‌ای دیگر مورد نیاز است. در بسیاری از این جداسازی‌ها دگرگونی(تغییر) شیمیایی نداریم و خود ماده‌ها دست‌نخورده باقی می‌مانند. دگرگونی تنها فیزیکی بوده و به عبارت دیگر جداسازی انجام می‌دهیم. برای این جداسازی روش‌های گوناگونی است. برای نمونه محلول‌ها گاهی از روش تقطیر بهره می‌گیرند.

هر گونه حرکت ذرات مواد انتقال جرم نامیده نمی‌شود مانند بوییدن گل یا انتقال نفت از راه خط لوله ولی حل شدن قند در آب یا عصاره‌کشی با استفاده از حلال انتقال جرم است.

عملیات جداسازی در مهندسی شیمی

بطور کلی هدف بسیاری از عملیات در مهندسی شیمی، جداسازی اجزای یک محلول یا مخلوط از یکدیگر و یا دست‌یابی به یک ماده خاص از ترکیب یا مخلوط دو جزء یا چند جزء می‌باشد.آنچه که بعنوان عملیات جداسازی مورد نظر است، می‌تواند شامل جدا کردن اجزای یک مخلوط با استفاده از یک سری عملیات مکانیکی از قبیل فیلتر کردن، غربال کردن و… و یا جدا کردن اجزاء یک محلول (یا مخلوط همگن) به مواد خاص تشکیل دهنده آن باشد. عملیات جداسازی اجزاء یک محلول می‌تواند به همراه و یا بدون انجام واکنش شیمیایی صورت کیرد. بنابراین: بخش عمده‌ای از درس عملیات انتقال جرم عملیات جداسازی یک محلول بدون شیمیایی می‌باشد این عملیات جایگاه ویژه‌ای نسبت به بقیه عملیات دارند؛ از جمله می‌توان تقطیر، جذب، متبلور سازی و.. را نام برد.البته سایر موارد و واحدهای عملیاتی نیز به نوبه خود پراهمیت هستند.

تقسیم‌بندی عملیات انتقال جرم

بطور کلی عملیات انتقال جرم را با توجه به نحوه تماس و قابلیت امتزاج پذیری دو فاز می‌توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود .

  • تماس مستقیم دو فاز غیر قابل امتزاج
  • تماس مستقیم بین دو فاز قابل امتزاج
  • تماس غیر مستقیم دو فاز که توسط غشاء از یکدیگر جدا شده اند

تماس مستقیم دو فاز غیر قابل امتزاج

تماس دو فاز غیر قابل امتزاج مهمترین و عمده‌ترین بخش از سه مجموعه تقسیم بندی فوق را شامل می‌شود هر یک از فازهای در حال تماس با یکدیگر می‌تواند شامل یک یا چند جزء باشد. پش از انجام انتقال جرم و رسیدن به تعادل، اجزاء تشکیل دهنده فازها دارای غلظتهای متفاوتی در دو فاز خواهد بود. مثلا تماس دو فاز آب و تولوئن را در نظر بگیرید. در نقطه تعادلی (که انتقال جرمی صورت نمی‌گیرد)غلظت تولوئن در دو فاز یکی نیست .کلیه سیستمهای دو فازی در مقوله انتقال جرم قرار نمی‌گیرند. به عنوان مثال محلول نمکی را در نظر بگیرید که در حال تعادل با بخار آب می‌باشد؛ این بخارات حاوی نمک نیست و به هر حال با آنکه یک فاز خالص است اما انتقال جرم از فازی که حاوی نمک است به فاز دیکر (گاز) صورت نمی‌گیرد.

مدل سازی برجهای پاششی بر مبنای اصول انتقال جرم

در این مطالعه یک مدل ریاضی برای برجهای پاششی ارائه شده است . این مدل بر اساس انتقال جرم و شامل موازنه جرم برای فاز پیوسته ( گاز) و ناپیوسته (قطره) می باشد . این نوع دستگاهها معمولاْ برای جدا کردن آلاینده از جریان گاز بکار برده می شود . قطرات مایع (فاز ناپیوسته )‌ در تماس با فاز گاز هستند و تبادل آلاینده بین هر دو فاز به شدت وابسته به سطح تماس می باشد . از آنجائیکه تعدادی از قطرات در طول برج بصورت فیلم بر روی دیواره برج پائین می آیند و بازدهی برج بستگی به محل و مقدار فیلم تشکیل شده دارد بنابراین در این مدل با در نظر گرفتن حرکت قطرات تحت زوایای مختلف محل دقیق و مقدار فیلم تشکیل شده محاسبه گردیده است .

 

 

نوشته مدلسازی انتقال جرم در ستون های پاششی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.