کارآموزی کنترل موجودی انبار

کارآموزی کنترل موجودی انبار

 

فرمت : word | حجم : ۳۵۹kb | صفحات : ۱۰۳

 

 

projeha.net

 

 فهرست

مقدمه   ۱
فصل اول : نظام مدیریت انبارها (اصول انبارداری
تعریف انبار   ۱۱
جایگاه انبار   ۱۱
اهداف و وظایف انبارها   ۱۲
انواع انبار از نظر فرم ساختمانی   ۱۳
انواع موجودی های انبارها   ۱۳
انتظارات مدیر یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها   ۱۴
تعریف طبقه بندی کالاها   ۱۵
نکات مهم در طبقه بندی کالاها  ۱۵
عوامل مؤثر در انتخاب سیستم وشیوه طبقه بندی   ۱۶
انواع طبقه بندی کالاها   ۱۶
کدگذاری کالاها   ۱۶
انواع روش های کدگذاری   ۱۶
فصل دوم : نظام سیستم اطلاعاتی انبار
تعریف سیستم های اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن   ۲۰
متداولترین فرم های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار   ۲۳
بخش های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها   ۳۰
اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره   ۳۲
سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن   ۳۴
مراحل ایجاد سیستم کامپیوتری   ۳۵
فصل سوم : برنامه ریزی و کنترل موجودی ها
فعالیت های مربوط به موجودی   ۴۰
تعریف موجودی   ۴۱
اهمیت موجودب ها   ۴۱
علت نگهداری موجودی ها   ۴۲
مواضع مختلف بخش ها وگروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها   ۴۲
هزینه های نگهداری و انبار کردن موجودی ها   ۴۳
مدل های کنترل موجودی   ۴۵
انواع مدل های کنترل موجودی   ۴۵
زمان انتظار Lead time  ۴۶
ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی Safety Stock  ۴۶
حداکثر موجودی  ۴۷
نقطه سفارش   ۴۷
آنالیز A.B.C  ۴۸
نمونه ای از آنالیز A.B.C  ۴۹
کنترل موجودی به روش E.O.Q  ۵۱
اطلاعات موردنیاز برای محاسبه E.O.Q  ۵۱
نمونه ای از محاسبه E.O.Q  ۵۵
فصل چهارم : تأثیر مستقیم کنترل موجودی
-تأثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکت ها   ۸۵
-آیا انبار کالای شما تحت کنترل است ؟  ۸۵
-صورت های مواد   ۸۶
-سیاست های دریافت   ۸۷
-وضعیت ATP (مقدار موجودی در دسترس قابل تعهد)   ۸۷
-تغییرات مهندسی   ۸۸
عنوان                صفحه
-گزارش ضایعات   ۸۹
-زمان دریافت کالا   ۹۰
-سیستم مکان یاب انبار   ۹۱
-موجودی کالا یا دارایی   ۹۲
-گردش موجودی کالا   ۹۴
-طراحی یا بهبود فرایند   ۹۵
منابع و مآخذ

منابع و مأخذ

سیستم های خرید ، مدیریت انبارداری (حبیب الله دعایی)

مدیریت خرید واصول انبارداری (نادر دیبایی)

طراحی سیستم اطلاعاتی انبار (گروه مهندسی صنایع)

مدیریت انبار و عملیات مرتبط با سیستم های انبارداری (حسینعلی علیمی)

تعریف انبار :

بطورکلی انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی – صنعتی یا مواد اولیه یا فراورده های مختلف در آن نگهداری می شود یا می توان گفت محل و فضایی است که در آن مواد اولیه برای ساخت محصولات ، کالای نیمه‌ساخته ، مواد و لوازم مصرفی ، قطعات یدکی ماشین آلات ، ابزار آلات و اجناس اسقاط نگهداری می شود آنهم بر اساس سیستم صحیح طبقه بندی .

 

جایگاه انبار :

سازماندهی سازمان های مختلف بنابر نیازهای آنان متفاوت است ، گاهی در بعضی مؤسسات انبار زیرنظر مستقیم مدیرعامل قرارداد و تحت نظر مدیر انبار نیز انبارهای مختلفی مانند انبار مواد ، قطعات ، محصولات ، ضایعات و … قرار دارد .

اهداف و وظایف انبارها :

۱)برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای موردنیاز سازمان در حد مطلوب خود .

۲)همکاری و مساعدت در خرید و تأمین و تهیه کالاها و کنترل و دریافت کالای خریداری شده .

۳)نگهداری کالا در انبار بنحوصحیحو تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات ودستورالعمل های سازمان .

انواع انبارها از نظر فرم ساختمانی :

۱)انبارهای پوشیده : که از تمام اطراف بسته است و دارای سقف و وسایل ایمنی کامل می باشند .

۲)انبارهای هانگارد یا سرپوشیده : این انبارها دارای سقف بوده ولی چهار طرف آن باز است (محافظ آفتاب و باران)

۳)انبارهای باز یا محوطه : این انبار بصورت محوطه بوده و جهت نگهداری ماشین‌آلات و لوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد .

انواع موجودی های انبارها :

۱)مواد اولیه‌: برای ساخت محصولات که به مواد خام مشهور است .

۲)کالای در جریان ساخت : که شامل بهای ناقص دستمزد و مواد و هزینه های سربار ساخت می باشند .

۳)کالاهای ساخته شده : کالاهای آماده برای فروش یا توزیعی هستند که ممکن است تهیه شده یا ساخته شده باشند .

۴)اجناس خریداری شده برای فروش : که در مؤسسات تجاری و توزیع کننده این نوع موجودی بیشتر به چشم می خورند .

۵)مواد و لوازم مصرفی : که در تولید غیرمستقیم مؤثرند مثل گریس ، روغن ، ملزومات و غیره .

۶)قطعات یدکی ماشین آلات : که جهت تعمیر ماشین آلات و دستگاه ها بکار می‌روند.

۷)ابزارآلات : که ابزار کارگاهها برای تولید محصول می باشد .

۸)اجناس اسقاطی : اجناسی هستند که مستهلک شده و غیرقابل استفاده اند که معمولاً فروخته یا تعمیر می شوند .

انتظارات مدیر یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها :

۱)وجود همکاری بین واحدهای مربوط به خرید ، دریافت ، آزمایش ، انبار و حسابداری .

۲)تمرکز یافتن کلیه خریدها در قسمت خرید

۳)بمصرف رساندن مقرون بصرفه مواد و ملزومات

۴)انبار کردن تمام مواد و ملزومات بطرز خاصی که بنحو دقیق و با سرپرستی کامل محافظت گردند .

۵)تعیین میزان حداقل و حداکثر موجودی هر جنس بنحویکه از آن حدود تجاوز یا کاهش ننماید .

۶)انجام عملیات صحیح درموردصدور اجناس بطوریکه تحویل آن طبق درخواست‌های مصوب در موقع لزوم انجام شود .

طبقه بندی

تعریف طبقه بندی :

به تقسیم انواع کالاهای موجود به گروهها یا دسته هایی که دارای صفات مشترک و یا کاربرد مشترک باشند طبقه بندی می گویند . در انبارها برای نگهداری بهتر و تعیین آدرس و پیاده کردن سیستم کدگذاری و کنترل موجودی و طبقه بندی کالا اهمیت می یابد .

نکات مهم در طبقه بندی کالاها :

۱)برای کلیه کارکنان انبار ساده و قابل فهم باشد .

۲)با احتیاجات مختلف سازمان منطبق و هماهنگ بوده و نیاز آنها را به راحتی تأمین نماید .

۳)انعطاف پذیر بوده و با تغییرات کاهش یا افزایش تعداد اقلام کالاهای مورد نیاز قابل تطبیق باشد .

 

عوامل موثر در انتخاب سیستم و شیوه طبقه بندی :

۱)تعداد اقلام انبار و کالاها               ۲)ظرفیت انبارها

۳)وسایل نگهداری کالا و میزان صادرات و واردات

۴)موقعیت جغرافیایی قسمت های مصرف کننده

۵)مقررات و نظریه مقامات مسئول سازمان

انواع طبقه بندی کردن کالاها :

۱)طبقه بندی کردن کالاهای موردنیاز سازمان

۲)طبقه بندی کالاهای موجود در انبار

۳)طبقه بندی کالا در سطح مواد مورد نیاز صنایع کشور یا طبقه بندی استاندارد

۴)طبقه بندی کالاها بر اساس طرح ها و برنامه ها

۵)طبقه بندی کالا بر حسب مراحل انجام کار و زمان مصرف

کدگذاری کالاها

انواع روش های کدگذاری :

۱)روش ساده یاروش‌اعداد ترتیبی : در این روش کالاها بترتیب ورود سریال می‌خورند

مثل ۱ و ۲ و ۳ و … این روش در قدیم برای انبارهایی که تعداد اقلام آنها محدود بود بکار می رفت عیب این روش عدم توانایی در کنار هم گذاری کدهای دوکالای مشابه در صورت جدید الورود بودن یکی از آنها بود که با فاصله باز این مشکل رفع شد مثل ۱-۵-۱۰-۱۵-…

۲)روش اعداد گروهی : در این روش کلیه کالاها را بر چند گروه کلی تقسیم می‌نمائیم. مثلاً ۳۵۰ قلم کالای مؤسسه را در ۵ گروه تقسیم بندی می کنند لذا تعداد کالاها در هر گروه عبارتست از  با ۳۰% شماره اضافی هر رده شامل ۱۰۰ قلم کالا می گردد که از شماره ۷۰ تا ۱۰۰ جهت کالاهای جدیدالورود می باشد .

۳)روش اعشاری یا دیوئی : در این روش از عدد اعشار استفاده می شود و بیشتر در کتابخانه ها متداول است مثلاً کد ۷/۱۵/۲۴ عدد ۲۴ بیانگر گروه کتاب و دو رقم دوم یعنی ۱۵ نمایانگر نام مؤلف و عدد ۷ نشانگر نام کتاب است .

۴)روش حروف الفبایی : در این روش از حروف یا اعداد و حروف مرکب استفاده می‌شود که گروه اصلی با یک حرفه و گروه فرعی و اصل کالا از حروف دیگر یا اعداد مشخص می شود .

۵)روش نیمونیک (حروف اول نام کالاها) : در این روش حروف اول نام کالاها که برای انبارها با موجودی کم بکار می رود نام کالا یا مشخصات چیزی را به اختصار بیاد ما می آورد مثل نزاجا = نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران یا ا.س.م=اسید سولفوریک مرگ

۶)روش مخفی : در روش مخفی ارقام علامات و یا حروفیکه برای کدگذاری بکار می‌رود اول دارای معنی و مفهوم خاص بوده و درک آنها مستلزم شناخت قبلی یا مراجعه به راهنما یا کلید رمز خواهد بود مثل شماره خودروهای ارتش یا علاماتی که در مخابرات تلگرافی از آنها استفاده می شود .

۷)روش کدینگ : جهت طراحی و کدگذاری اقلام انبار بنا به نیاز مؤسسه است که در رابطه با آن اقدامات زیر باید صورت بگیرد :

الف)لیست برداری از اقلام موجود در انبار در حال و آینده بدون ذکر مشخصات دقیق اجناس

ب)گروه بندی کردن اقلام

ج)تصمیم گیری راجع به تعداد رقم های تخصیصی به هر گروه پس از تعیین گروههای اصلی و فرعی

د)شماره گذاری اقلام

هـ)تهیه دفتر راهنمای اقلام انبار

سیستم های اطلاعاتی انبار

تعریف سیستم های اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن :

منظور از سیستم اطلاعاتی ایجاد روشی سیستماتیک و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به کالای موجود در انبار و همچنین اعمال کنترل های لازم روی مراحل مختلف این عملیات یا می توان گفت که ایجاد روشی است سیستماتیک و منطقی که امکان انجام عملیات تهیه و نگهداری جنس را از مرحله درخواست اجناس تا مرحله تهیه کامل و تحویل به مصرف کننده میسر می سازد .

جزئیات عملیات در واحدهای مختلف تولیدی یا خدماتی ، بسته به نوع فعالیت و سازمان داخلی ، ممکن است با هم تفاوت داشته باشند ولی نتایج زیر از اجرای هر طرح سیسنم اطلاعاتی انبار عاید مؤسسه می شود :

۱)ایجاد رابطه بهتر و منطقی تر در داخل کارخانه برای تبادل اطلاعات .

۲)تسریع در عملکرد قسمتهای مختلف به کمکطرح فرم های مناسب .

۳)ایجاد کنترل های بهتر در مؤسسه (کارخانه) .

۴)کمک به شناسایی بهتر کالاهای موجود در انبار با توجه به تنوع آنها .

۵)طرح فرم های مناسبتر برای نگهداری حساب موجودی انبار (مثل کارت انبار و …) .

۶)طرح فرم های بهتر برای نقل و انتقالات کالاهای موجود انبار (مثل برگ درخواست جنس از انبار) .

۷)نگهداری اطلاعات به روز از موجودیها درمقاطع مختلف (مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده) .

۸)سفارش به موقع کالا و به میزان موردنیاز به آن .

۹)افزایش اطلاعات مدیریت از میزان کالاهای موجود در انبار .

۱۰)ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم سوء استفاده در موجودی های انبار .

فلوچارت مراحل طرح سیستم اطلاعاتی انبار

متداول ترین فرم های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار

۱)کارت انبار : این فرم جهت ثبت کلیه نقل و انتقالات مربوط به موجودی مورد استفاده قرار می گیرد و توسط انباردار تهیه می شود برای موارد زیر بکار می رود :

الف)ثبت مقادیر ورودی و خروجی هر یک از اقلام موجودی

ب)مبنای کنترل گردش اقلام موجودی

ج)مبنای مقایسه با کارت حسابداری انبار و اصلاح مغایرات

د)تشخیص اقلام کم گردش و راکد

هـ)ضبط سوابق سفارش موجودی

۲)برگ درخواست جنس از انبار : این فرم جهت دریافت کالا از انبار مورد استفاده قرار می گیرد و توسط مصرف کننده پر می شود و دارای کاربردهایی بشرح زیر می‌باشد :

الف)ذکر مشخصات و مقادیر اقلام درخواستی از انبار .

ب)مجوز تحویل جنس به درخواست کننده .

ج)مبنای صدور درخواست خرید .

د)مبنای صدور حواله انبار .

۳)برگ مصرف کالا (حواله انبار) : این فرم هنگام تحویل کالا به متقاضی تنظیم می‌شود و توسط انبار پر می شود و دارای کاربردهای زیر است :

الف)اعلام نوع و مقدار صادره از انبار جهت هر یک از واحدهای درخواست کننده .

ب)مبنای ثبت کارت موجودی و حسابداری انبار .

ج)مبنا تهیه صورت خلاصه گردش اقلام انبار .

د)مبنای قیمت گذاری اقلام صادره .

۴)حواله انبار محصول : این فرم جهت تحویل کالا از انبار محصول به خریدار صادر شده و توسط قسمت انبار محصول یا فروش تنظیم می شود .

۵)برگ برگشت (مرجوعی) کالا به انبار : هنگامی که مازاد کالای دریافتی به انبار برگردانده می شود تنظیم می شود و توسط انبار با برگشت دهنده تکمیل می شود و دارای کاربردهای زیر می باشد :

الف)نشان دادن مشخصات مواد ، قطعات و سایر اقلام برگشتی به انبار با ذکر مشخصات اقلام برگشتی

ب)رسیدی در دست برگشت دهنده است .

ج)مبنای قیمت گذاری اقلام برگشتی .

د)مبنای صبت کارتهای موجودی و حسابداری انبار .

۶)برگ درخواست خرید : این فرم توسط انبار تکمیل می گردد و به منظور خرید اقلام برنامه ای یا بر اساس مصوبات شرکت مورد استفاده قرار می گیرد و دارای کاربردهایی بشرح زیر است :

الف)درج مشخصات اقلام موردنیاز

ب)مبنای تأیید و تصویب خرید اقلام درخواستی

ج)مبنای انجام استعلام و عملیات خرید (خرید داخلی)

د)مبنای درخواست پیش فاکتور (Programa Invoice=PI)  در مورد خریدهای خارجی

هـ)مبنای ثبت کارت سفارش انبار و پیگیری خرید اقلام درخواستی

و)کنترل و مطابقت اقلام خریداری شده (خریدهای داخلی)

۷)برگ سفارش خرید : این فرم برای عقد قرارداد با فروشنده کالای موردنظر استفاده می شود و توسط اداره خرید تهیه وبرای خریدهای خارجی بر مبنای فرم درخواست خرید تنظیم می شود و دارای کاربردهای زیر است :

الف)بعنوان درخواست خرید رسمی و قطعی از فروشنده است .

ب)اعلام مشخصات دقیق و شرایط موردقبول به فروشنده .

ج)تأیید سفارش توسط فروشنده از طریق امضاء و عودت یک نسخه از فرم .

د)پیگیری اقلام سفارش شده توسط سرپرستی انبار یا انباردار .

هـ)مبنای کنترل اقلام مورد سفارش به هنگام دریافت آنها .

 ۸)برگ توزین باسکول :این فرم هنگام توزین کالاهائیکه از کارخانه صادر و یا به آن وارد می شوند مورد استفاده قرار می گیرد و توسط قسمت باسکول تهیه و تنظیم می‌شود .

۹)برگ رسید کالا به قسمت بازرسی : هنگام ورود کالا به کارخانه این فرم به منزله تأیید ورود آن مورد استفاده قرار می گیرد و توسط قسمت بازرسی صادر می شود .

۱۰)فرم گزارش روزانه بازرسی(صادره ، وارد) : این فرم توسط بازرسی و هنگام ورود یا صدور کالا به کارخانه یا از آن صادر می شود .

۱۱)رسید موقت انبار : این فرم مشخص کننده‌این است کمه جنس به انبار رسیده و تحویل انبار دار گردیده ولی به دلایلی چون نرسیدن کامل اجناس و یا بزرگ بودن محموله و در راه بودن بقیه ، همه آن نرسیده است ودارای کاربردهای زیر است :

الف)ضبط اطلاعات کلی اقلام وارده هنگامیکه بررسی دقیق اقلام به سرعت امکان‌پذیر نباشد .

ب)بعنوان رسید موقت در دست تحویل دهنده است .

ج)مبنای پرداخت پسکرایه حمل است .

۱۲)رسید انبار :هنگام دریافت و رسید کالا به انبار این فرم به منزله تأیید تحویل کالا به انبار بوده و توسط انبار تنظیم می شود و دارای کاربردهای زیر می باشد :

الف)اعلام و تأیید رسید اقلام وارده به انبار و ذکر مشخصات اقلام

ب)اعلام رسید محموله های برگشتی از فروش به انبار محصول

ج)اعلام رسید اقلام امانی به انبار (در صورت عدم وجود برگ برگشت کالاهای امانی)‌

د)قیمت گذاری اقلام وارده .

هـ)ثبت کارت های موجودی و حسابداری آنها .

۱۳)برگ رسید و تحویل مستقیم : در شرایطی که اقلام خریداری شده می بایستی مستقیماً به درخواست کننده تحویل گردد این فرم توسط او تنظیم می شود و دارای کاربردهای زیر می باشد :

الف)اعلامیه و تأییدیه رسید اقلام (غیرانبار) خریداری شده و ذکر مشخصات دقیق آنها.

ب)مبنای رسید جنس به تحویل گیرنده نهایی (متقاضی) .

ج)مبنای قیمت گذاری اقلام خریداری شده .

۱۴)برگ ارسال و تحویل کالا : در شرایطی که کالا توسط تدارکات دفتر مرکزی خریداری می گردد از این فرم برای کنترل ارسال اقلام خریداری شده توسط تدارکات دفتر مرکزی به کارخانه و … همچنین برای کنترل و تحویل و تحول اقلام ارسالی از کارخانه به دفتر مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای کاربردهای زیر می باشد :

الف)درج مشخصات کلی اقلام ارسالی به کارخانه .

ب)مبنای ارسال کالا توسط تدارکات مرکز و پیگیری رسیدن اقلام ارسالی به شعب و کارخانجات .

ج)مبنای تحویل و تحول اقلام ارسالی به کارخانه .

د)بعنوان رسیدی در دست تحویل دهنده .

۱۵)کارت حساب انبار : این کارت توسط مسئول کاردکس مرکزی عمل می شود و تقریباً مثل کارت انبار است با این فرق که ستون مبلغ هم در آن وجود دارد . یک کارت حساب هم مقدار فیزیکی و هم ریالی را کنترل می نماید .

۱۶)کارت سفارش انبار : این کارت دارای کاربردهای زیر می باشد :

الف)پیگیری اقلام درخواستی اط طریق واحد سرپرستی انبارها .

ب)درج وکنترل مقدار اقلام درخواستی ، سفارش داده شده و تعداد دریافت شده مربوط به هر سفارش .

ج)تعیین اقلام مورد درخواست سفارش داده نشده یا دریافت شده .

۱۷)برگ برگشت از خرید : در مواردیکه کالای خریداری شده به دلایلی پس داده می‌شود انبار این فرم را تنظیم می نماید .

۱۸)برگ تحویل اسقاط : این فرم توسط انبار هنگامیکه یکی از بخشهای کارخانه جنس اسقاطی را تحویل انبار می دهد تنظیم می گردد .

۱۹)این فرم توسط افراد مجاز برای خروج کالا از کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد .

۲۰)برگ کالاهای امانی ارسالی : این فرم در موقع ارسال کالا بصورت امانتی به مؤسسه یا قسمتی که به آن نیاز دارد توسط انبار دار تنظیم می شود .

۲۱)برگ برگشت کالای امانی ارسالی : این فرم هنگام برگشت کالاهائیکه قبلاً بصورت امانت ارسال شده است مورد استفاده قرار می گیرد و توسط انبار صادر می شود .

۲۲)برگ کالای امانی دریافتی : این فرم برای کالاهائیکه بصورت امانت از مؤسسات یا قسمت های دیگر دریافت گردیده مورد استفاده قرار می گیرد و توسط انبار صادر می‌گردد .

۲۳)برگ برگشت کالای امانی دریافتی : این فرم هنگام عودت دادن کالایی که قبلاً به امانت گرفته شده مورد استفاده قرار می گیرد و توسط انبار صادر می شود .

۲۴)برگ تحویل کالای ساخته شده به انبار : هنگام تحویل کالای ساخته شده از قسمت های تولیدی به انبار صادر می شود و توسط قسمت های تولیدی پر می شود .

۲۵)صورتحساب فروش (نقدی ، غیرنقدی) : این فرم برای مشخص کردن اقلام فروخته شده مورد استفاده قرار می گیرد و توسط قسمت فروش صادر می شود .

۲۶)برگ تعدیل (افزایش ، کاهش) موجودی : چنانچه در صدد باشیم مقدار آماری موجودی (ریالی – مقداری) انبار را کاهش یا افزایش بدهیم ولی موجودی واقعی را تغییری ندهیم این فرم مورد استفاده قرار می گیرد . مثلاً در انبار گردانیها برای تعدیل حسابها در انبارها از این فرم بهره گرفته می شود .

۲۷)صورتحساب خرید : برای مشخص کردن کالاهای خریداری شده و توسط اداره خرید صادر می شود .

۲۸)برگ کنترل اسناد : این فرم همراه یک دسته از فرم ها که قرار است از قسمتی به قسمت دیگر فرستاده شوند ارسال می شود تا در صورتی که فرم های ارسالی تعدادشان تغییر کرده باشد مشخص می شود و توسط قسمت ارسال کننده فرم ها تهیه و تنظیم می شود .

 

بخش های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها :

نوشته کارآموزی کنترل موجودی انبار اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

طراحی یک سیستم انبارداری

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

  طراحی یک سیستم انبارداری

مقاله طراحی یک سیستم انبارداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله طراحی یک سیستم انبارداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

 مقدمه: ۱

تعریف انبار: ۲

جایگاه انبار: ۲

اهداف و وظایف انبارها: ۲

انواع انبارها: ۳

انواع موجودی‌های انبارها: ۴

سیستم انبارداری و مزیت‌های آن: ۵

وظایف انباردار: ۶

وظایف رئیس یا متصدی انبار: ۶

انتظارات مدیریت یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها: ۷

طراحی و برنامه‌ریزی تأمین کالا: ۷

طبقه‌بندی. ۹

تعریف طبقه‌بندی و نکات مهم در اجرای آن: ۹

عوامل مؤثر در انتخاب سیستم و شیوه طبقه‌بندی: ۱۰

انواع طبقه‌بندی کردن کالاها: ۱۰

تعریف و فواید کدگذاری: ۱۱

انواع روش‌های کدگذاری: ۱۱

سیستم Mesc: 13

فهرست گروه‌های طبقه‌بندی و کدگذاری کالاها ۱۵

متداول‌ترین فرم‌های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار به شرح زیر می‌باشند: ۱۸

بخش‌های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها: ۲۰

اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره: ۲۲

سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن: ۳۷

روش‌های مختلف انبار کردن کالاها (موجودی‌ها): ۳۷

نکات مهم در چیدن اجناس در انبار: ۳۹

نکات مورد توجه در چیدن و حداکثر بهره‌وری از فضای انبار: ۴۰

اهم اطلاعاتی که در خصوص انتخاب وسایل نقلیه ضروری است به شرخ زیر می‌باشد: ۴۱

بازده اقتصادی در حمل و نقل انبارها: ۴۳

انواع عمده وسائل حمل و نقل انبارها: ۴۴

کنترل انبار: ۴۵

انبارگردانی و شمارش موجودی‌ها دارای مزایایی به شرح زیر می‌باشد: ۴۷

سیستم ارزیابی ادواری موجودی‌ها (Periodic Inventory System): 50

سیستم ارزیابی موجودی‌ها (Perpetual Inventory): 51

مقایسه سه روش ارزیابی موجودی‌ها: ۵۱

مزیت‌ها و معایب روش FIFO: 52

مزایا و معایب LIFO: 52

مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک: ۵۳

حفاظت و ایمنی انبارها: ۵۳

(۱) حمل و نقل مواد: ۵۴

(۲) محیط کاری: ۵۴

(۳) آلات و ابزار دستی: ۵۴

(۴) وسایل حفاظت فردی: ۵۵

(۵) سایر موارد: ۵۵

برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها ۵۵

مقدمه: ۵۵

مواضع مختلف بخش‌ها و گروه‌های دورن سازمان نسبت به حجم موجودی‌ها: ۵۷

انواع مدل‌های کنترل موجودی: ۶۰

قیمت کل موادی که در این انبار نگهداری می‌شود ۶۱

سیستم‌های مختلف سفارش‌دهی: ۶۹

طراحی فیزیکی انبارها: ۷۱

اهداف بخش خرید: ۷۸

خرید متمرکز و یا غیر متمرکز: ۸۰

منابع اطلاعاتی برون سازمانی تدارکات: ۸۱

فرآیند یا مراحل خرید خارجی: ۸۲

سیاست خرید و اتخاذ قیمت: ۸۲

خصوصیت مذاکره کننده ماهر: ۸۶

عوامل مؤثر بر توان خریدار و فروشنده در مذاکره: ۸۷

قراردادهای خرید و مفاد قراردادها: ۸۹

مفاد قرارداد: ۹۰

مندرجات (P/I): 94

فهرست منابع: ۹۶

مقدمه:

امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و این کار برنامه‌ریزی دقیق جهت استفاده به موقع و حداکثر از امکانات را می‌طلبد. تقسیم کار و رشد جمعیت نیاز استفاده از فرآورده‌های دیگران را بوجود آورده است و این خود زمینه پیدایش سازمان‌های معظم گردیده که در این نظام‌های پیچیده فنی ـ اجتماعی، انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از ثبات قیمت محصول، تعمیر و نگهداری ماشین‌ها و … نقش مهمی را ایفا نماید بطوریکه نقش آن در تجارت غیر قابل انکار است.

ارزش ریالی موجودی‌های انبار در صنایع مختلف متفاوت است و عوامل مختلفی در میزان نگهداری موجودی انبار واحدهای صنعتی ـ تجاری مؤثرند مثل روش تولید، دوره تولید، میزان بکارگیری ماشین‌آلات، نوع محصول ساخته شده، بازار مصرف، نوع مواد اولیه مورد احتیاج، نوسانات ارزی و قیمت در بازارهای جهانی، وضعیت واحد صنعتی در کل صنعت کشور و جهان و … و بالاخره سیستم‌های تدارکاتی و سفارشات واحدهای تولیدی. اما انبار به دلایل متفاوتی برای مؤسسات و مراکز تجاری ـ صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد که اهم آنها عبارتند از:

(۱)         ارزش بالای سرمایه در گردش شرکت که به صورت کالا در انبار نگهداری می‌شود (گاهاً تا ۶۰ درصد سرمایه در گردش).

(۲)         ارتباط مداوم و تنگاتنگ بخش انبار با بخش‌هایی نظیر تولید یا تعمیر و نگهداری و وقفه در تولید به علت نرسیدن نیازمندی‌ها.

(۳)         ارتباط نزدیک انبار با بخش برنامه‌ریزی مواد باید به نحوی باشد که ضربه‌های حاصله در اثر کمبود محصول یا مواد را خنثی نماید و حکم ضربه‌گیر را در سازمان داشته باشد.

 تعریف انبار:

امروزه انبار دیگر حالت یک محفظه را ندارد بلکه عملیات آن زمانی کافی و رضایت‌بخش است که از دو جهت اطلاعاتی و فیزیکی مورد توجه قرار گیرد بطور کلی انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی ـ صنعتی یا مواد اولیه یا فرآورده‌های مختلف در آن نگهداری می‌شود یا می‌توان گفت محل و فضایی است که در آن مواد اولیه برای ساخت محصولات، کالای نیمه ساخته (کالای در جریان ساخت)، محصول ساخته شده، مواد و لوازم مصرفی، قطعات یدکی ماشین‌آلات، ابزار آلات و اجناس اسقاط نگهداری می‌شود آنهم براساس سیستم صحیح طبقه‌بندی.

جایگاه انبار:

سازماندهی سازمان‌های ختلف بنابر نیازهای آنها متفاوت است. گاه در بعضی از مؤسسات انبار مستقیماً زیر نظر مدیر عامل قرار دارد و تحت نظر مدیر انبار نیز انبارهای مختلفی مانند انبار مواد، قطعات، محصولات، ضایعات و … قرار دارد. در سازمان‌های دولتی و غیر انتفاعی معمولاً واحد انبار تحت نظر تدارکات و یا کارپردازی که خود نیز یکی از واحدهای تابعه امور اداری است انجام وظیفه می‌نماید.

اهداف و وظایف انبارها:

هدف از تشکیل و ایجاد انبارها چه در سازمان‌های دولتی و چه بخش خصوصی، تأمین و نگهداری کالاهای مورد نیاز سازمان است. انبارداری عبارتست از کلیه فعالیت‌های مربوط به تهیه و نگهداری و تحویل مواد و اقلام مورد نیاز در زمان مناسب و مدیریت انبارداری نیز برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی و هماهنگی و هدایت و کنترل عملیات انبارداری است وظایف انبارها را می‌توان به شرح زیر بازگو نمود:

(۱)    برنامه‌ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای    مورد نیاز سازمان در حد مطلوب خود.

(۲)    همکاری و مساعدت در خرید و تأمین و تهیه کالاها و کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده.

(۳)   نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های سازمان اجرای وظایف فوق مطابق با اصول و ضوابط صحیح انبارداری، موجبات تسریع در انجام امور سازمان و تولید بی‌وقفه و مرغوب و صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های تولید را موجب شده و بنیه مالی شرکت (سازمان) را تقویت می‌نماید اجرای قوانین و دستورالعمل‌های سازمان در کلیه امور خصوصاً انبارداری که جنبه مالی دارد لازم‌الاجراست و عدول از آن کیفر به همراه دارد.

گرچه کهولت مقررات و عدم تطابق آنها با دنیای امروز موجبات کندی کار را فراهم می‌نماید ولی در پی اصلاح و نوسازی آن همواره باید تلاش نمود.

 انواع انبارها:

انبارها از نظر فرم ساختمانی به سه صورت زیر می‌باشند:

(۱)         انبارهای پوشیده: که از تمام اطراف بسته است و دارای سقف و وسایل ایمنی کامل می‌باشند.

(۲)         انبارهای سرپوشیده یا هانگارد: این انبار دارای سقف بوده ولی چهار طرف آن باز است و فاقد حفاظ جانبی است. این نوع انبارها کالاها را فقط از باران و آفتاب حفظ می‌نماید.

(۳)         انبارهای باز یا محوطه: این انبار به صورت محوطه بوده و جهت نگهداری ماشین‌آلات و لوازم سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انبارها را از نظر نوع موادی که در آن نگهداری می‌شود می‌توان به چهار دسته کلی یا بیشتر تقسیم نمود مثل انبار مواد اولیه یا انبار محصول یا  انبار ضایعات یا … .

از ترکیب چند انبار با هم نیز مخزن بوجود می‌آید. انبارها از لحاظ کالاهایی که در آنها نگهداری می‌شود به انبار کالاهای معمولی، قابل اشتعال یا انفجار، فاسد شدنی، شیمیایی و سموم و انبار مواد غله‌ای تقسیم می‌شود و از لحاظ چگونگی و ماهیت به انبارهای گمرکی و ترانزیتی یا انبارهای توزیع محلی یا ناحیه‌ای کارخانه‌های صنعتی تقسیم می‌شود و ممکن است دسته‌بندی‌های دیگری را نیز از انبارها بعمل آورد که در زمره سایر روش‌ها می‌توان آنها را بررسی نمود.

 انواع موجودی‌های انبارها:

(۱)         مواد اولیه: برای ساخت محصولات که به مواد خام مشهور است. البته مواد اولیه ممکن است مواد خام و طبیعی نباشد بلکه محصول ساخته شده در یک کارخانه ممکن است ماده اولیه کارخانه دیگر باشد مثل نخ که محصول نهایی کارخانه نخ ریسی است اما ماده اولیه پارچه‌بافی است و پارچه نیز خود ماده اولیه کارخانجات و لباس دوزی‌هاست.

(۲)         کالای نیمه ساخته (کالای در جریان ساخت): که شامل بهای ناقص دستمزد و مواد و هزینه‌های سربار ساخت می‌باشد.

(۳)         کالای ساخته شده: کالاهای آماده برای فروش یا توزیعی هستند که ممکن است تهیه شده یا ساخته شده باشند.

(۴)         اجناس خریداری شده جهت فروش: که در مؤسسات تجاری و توزیع کننده این نوع موجودی بیشتر به چشم می‌خورد.

(۵)         مواد و لوازم مصرفی: که در تولید غیرمستقیم مؤثرند مثل گریس، روغن، ملزومات و غیره … .

(۶)         قطعات یدکی ماشین‌آلات: که جهت تعمیر ماشین‌آلات و دستگاه‌ها بکار می‌روند.

(۷)         ابزارآلات: که ابزار کارگاه‌ها برای تولید محصول می‌باشد.

(۸)         اجناس اسقاطی: اجناسی هستند که مستهلک شده و غیرقابل استفاده‌اند و معمولاً به مزایده گذاشته می‌شوند یا مورد تعمیر مجدد قرار می‌گیرند.

موجودی‌های مذکور باید در انبارها با نظم و طبقه‌بندی و جاگذاری و کدگذاری‌های مناسبی قرار بگیرند.

 سیستم انبارداری و مزیت‌های آن:

سیستم مجموعه‌ای از اجزاء و عناصرست که با هم دارای ارتباط متقابلی می‌باشند و هر سیستمی دارای هدف است و غالباً برآیندی غیر از برآیند حاصل جمع برآیندهای اجزاء خود دارد. وجود این کلیت جدا با ویژگی‌های خاص خود در امور انبارداری مزایای زیادی را عاید ما می‌سازد که اهم این مزایا عبارتند از:

(۱)         شناسایی کالاهای موجود در انبار به نحوی آسانتر و دسترسی راحت‌تر به کالاها بخصوص در مؤسسات با حجم موجودی‌های زیاد و متنوع.

(۲)         تشکیل فایل‌های اطلاعاتی دقیق‌تر در بخش‌های مختلف و تسریع در امر ارسال آمار و اطلاعات تصمیم‌گیری‌‌های مدیریت.

(۳)         دادن اطلاعات دقیق و صحیح به سایر بخش‌های مؤسسه و ارتباط سیستماتیک و منظم اطلاعات میان آنها.

(۴)         رفع اشکال ناشی از اتکاء سیستم و مؤسسه به افراد معین در صورتی‌که فرد جدیدی مسئولیت انجام بخشی از فعالیت‌های سیستم را بر عهده گیرد در اسرع وقت از چهارچوب فعالیت‌ها و روابط سیستم اطلاع حاصل می‌نماید.

(۵)         ایجاد اطمینان خاطر در مدیریت و مسئولین بخش‌ها در صورت وجود سیستم منظم و تصمیم‌گیری بجا و به موقع متکی بر اطلاعات صحیح و کافی.

(۶)         ایجاد کنترل‌های دقیق در سیستم از طریق کنترل دائمی و ادواری موجودی‌های انبار و بررسی و رفع مغایرات احتمالی.

(۷)         کاهش هزینه‌های مصرف بدون مواد یا سهل انگاری در مصرف و حفظ مواد، رفت و آمدهای زاید و پیش‌بینی‌های غلط به علت نداشتن اطلاعات صحیح و به موقع هزینه‌های دیگر.

(۸)         پایه و اساسی جهت سیستم حسابداری صنعتی می‌گردد اگر سیستم نگهداری و ثبت میزان رسیده و مصرف مواد صحیح تعبیه شود.

(۹)         تأثیر روحی ناشی از وجود نظم و آگاهی مسئولین از میزان دقیق موجودی‌های و کاهش یا حذف احتمال سوءاستفاده توسط متصدیان یا انبارداران و مدیران و رئیس انبارها.

وظایف انباردار:

(۱)         توصیه و پیشنهاد روش‌های انبارداری و اصلاحی دیگر.

(۲)         اجرای سیستم و روش انبارداری مصوب توسط مقامات مجاز سازمان.

(۳)         نظارت کلی نسبت به تمام انبارهای سازمان از طریق رؤسای واحدهای تابعه.

(۴)         تعیین انواع مختلف کالاهایی که باید در انبار نگهداری شوند.

(۵)         نگهداری مدارک مربوط به موجودی‌های واقعی کالاها در مؤسسه.

(۶)         مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از موجودی‌های انبار از لحاظ فساد و نابودی و سایر مخاطرات احتمالی.

(۷)         اجرای بودجه مصوب انبارها.

(۸)         مراقبت در رفع نواقص پرسنلی و تکمیل کادر انبارداران و انتخاب انبارداران با معلومات و تنظیم برنامه‌های آموزشی آنان.

(۹)         مراقبت در ارسال گزارش‌های ماهیانه انبارها و سایر مکاتبات و انجام امور اداری.

نوشته طراحی یک سیستم انبارداری اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.